CDA Uden< Naar CDA.nl

 

 

Nieuws

 

2e Termijn begrotingsbehandeling


Voorzitter,Allereerst wil ik het college bedanken voor de uitgebreide en inhoudelijke reactie op de algemene beschouwingen. In deze tweede termijn wil het CDA hierop reageren en daarbij ook ingaan op enkele punten uit de algemene beschouwingen van de


Algemene Beschouwingen begroting 2019


Het CDA Uden is trots op deelname aan de coalitie. We nemen graag de verantwoordelijkheid zodat we voor Uden mooie dingen kunnen bereiken.Belangrijk voor het komend jaar: Breed draagvlak vinden voor plannen en regels. Inwonerparticipatie goed rege


Ondertekening snelfietsroute tussen Uden en Nistelrode


Wethouders Franko van Lankvelt (Uden) en Rien Wijdeven (Bernheze), ondertekenden afgelopen woensdag samen met gedeputeerde Christophe van der Maat het bestuursakkoord voor het gedeelte Uden-Nistelrode van de snelfietsroute F50 (=snelfietsroute tussen


Wethouders aan het woord: Franko van Lankvelt


Het is meer dan een half jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen in Uden werden gehouden. De komende weken laat Udens Weekblad de huidige vier wethouders aan het woord over het afgelopen half jaar. In deze tweede column vertelt Franko van Lank


CDA Brabant presenteert kandidatenlijst


Marianne van der Sloot voorgedragen als lijsttrekker. Kandidatenlijst met sterk regionaal karakter. Het CDA in de provincie Noord-Brabant draagt Marianne van der Sloot voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar.


schriftelijke vraag: varkenspest


De afgelopen dagen werden we opgeschrikt door berichten over de in België aangetroffen met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen.De gevolgen van een uitbraak van varkenspest in 1997 staat velen nog vers in het geheugen. Destijds was Bo


Schriftelijke vraag over rolstoelpad Odiliapeel


In 2017 heeft Stichting Zorg en Welzijn het initiatief genomen om met een externe offerte middelen aan te vragen in de programmabegroting 2018 voor het realiseren van een rolstoelpad in de bossen van Odiliapeel. Dit initiatief is gehonoreerd door de