CDA Uden< Naar CDA.nl

 

 

Nieuws

 

Rotondes kunnen weer geadopteerd worden


De schriftelijke vraag over het rotonde adoptieplan is door het college beantwoord. Dit geeft de ondernemers op korte termijn weer de mogelijkheid om een rotonde te adopteren.Hieronder de reactie van het college1. Is de fractie van CDA juist geï


Ga met ons meer naar Den Haag


Een rondleiding door de Eerste en Tweede Kamer met René Peters en Madeleine van Torenburg en een heerlijke lunch zijn onderdelen van een gezellige en interessante dag Den Haag. GAAT U MEE? We vertrekken donderdag 21 februari om 8.


Schriftelijke vragen over lagere OZB voor verenigingen.


Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) aan. Hierdoor kunnen gemeentes, na aanname van het belastingplan in de Eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en b


Reclame variant rotonde adoptieplan


In de raadsvergadering van 9 november 2006 is destijds, op initiatief van de fractie van CDA, de motie ‘rotonde adoptieplan’ aangenomen. De strekking van de motie is dat de inrichting en het onderhoud van een rotonde worden verzorgd door


2e Termijn begrotingsbehandeling


Voorzitter,Allereerst wil ik het college bedanken voor de uitgebreide en inhoudelijke reactie op de algemene beschouwingen. In deze tweede termijn wil het CDA hierop reageren en daarbij ook ingaan op enkele punten uit de algemene beschouwingen van de


Algemene Beschouwingen begroting 2019


Het CDA Uden is trots op deelname aan de coalitie. We nemen graag de verantwoordelijkheid zodat we voor Uden mooie dingen kunnen bereiken.Belangrijk voor het komend jaar: Breed draagvlak vinden voor plannen en regels. Inwonerparticipatie goed rege


Ondertekening snelfietsroute tussen Uden en Nistelrode


Wethouders Franko van Lankvelt (Uden) en Rien Wijdeven (Bernheze), ondertekenden afgelopen woensdag samen met gedeputeerde Christophe van der Maat het bestuursakkoord voor het gedeelte Uden-Nistelrode van de snelfietsroute F50 (=snelfietsroute tussen