CDA Uden< Naar CDA.nl
 
 

Nieuws

 

Raadsvergadering Begroting 2020


Tijdens de raadsvergadering over de Begroting 2020 heeft CDA Uden, bij monde van de fractievoorzitter Maurits van den Bosch, in 2e termijn gereageerd op de antwoorden van het college.Voorzitter, dank aan het college voor de reactie op onze algemene


CDA Uden: Algemene beschouwingen begroting 2020


Genoeg te doen! Het coalitie akkoord 2018-2020 zegt: In Uden voelt de inwoner zich welkom, gehoord en betrokken. Dat willen we waarmaken! •Luisteren naar de inwoners. Dat betekent niet altijd gelijk krijgen, maar je wel gehoord voelen. &bul


Lokale afdelingen steunen CDA Brabant


Het CDA Brabant heeft 18 okt j.l. eisen geformuleerd voor het Brabantse landbouwbeleid. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek, waaronder het eerste advies van de commissie-Remkes. Kern is dat het landbouwbeleid in B


Inbreng CDA Uden bij herindeling


Maandagavond kwamen de politieke partijen uit Uden en Landerd voor het eerst in de openbaarheid samen bijeen om te praten over de geplande fusie tot de nieuwe gemeente Maashorst. Hieronder staat de inbreng van CDA Uden verwoord door fractievoorzitter


Vragen over snelheid Muntmeester


Tijden de afgelopen REF commissie heeft het CDA bij monde van fractievoorzitter Maurits van den Bosch vragen gesteld nav recente gebeurtenissen met hardrijders op de Muntmeester.Tijdens de commissie deed wethouder Ingrid Verkuijlen de volgende toezeg


Vraag over Vitaliteit bomen en overlast stormschade


De storm van 4 juni jl. heeft er binnen onze gemeente voor gezorgd dat er tientallen bomen zijn omgewaaid. Het Brabants Dagblad meldt zelfs op 6 juni jl. dat er in totaal zo’n 150 grote bomen zijn gesneuveld. Materiële schade en overlast z


Top1Toys Uden is Ăšjese Local Hero 2019


Volgers van de Facebookpagina van het CDA Uden hebben Top1Toys uit de Sint Janstraat uitgeroepen tot Újese Local Hero 2019. Volgens de stemmers onderscheidt deze winkel zich in persoonlijk contact, vriendelijke service en veel beleving en a