CDA Uden< Naar CDA.nl
 
 

Nieuws

 

Harm Wolters overleden


Bedroefd bij het bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Harm WoltersWe kenden Harm als een zeer warm, betrokken man met veel kennis.Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies


Bushalte Hoevenseweg


CDA Uden stelt in de comissie REF van donderdag 16 oktober vragen over de bushalte aan de hoevenseweg. Afgelopen vrijdag, 10 januari jl., was het volgende artikel te lezen op de website van het Brabants Dagblad. Het artikel is ve


CDA stapt uit Brabantse coalitie


CDA stapt uit Brabantse coalitie


Raadsvergadering Begroting 2020


Tijdens de raadsvergadering over de Begroting 2020 heeft CDA Uden, bij monde van de fractievoorzitter Maurits van den Bosch, in 2e termijn gereageerd op de antwoorden van het college.Voorzitter, dank aan het college voor de reactie op onze algemene


CDA Uden: Algemene beschouwingen begroting 2020


Genoeg te doen! Het coalitie akkoord 2018-2020 zegt: In Uden voelt de inwoner zich welkom, gehoord en betrokken. Dat willen we waarmaken! •Luisteren naar de inwoners. Dat betekent niet altijd gelijk krijgen, maar je wel gehoord voelen. &bul


Lokale afdelingen steunen CDA Brabant


Het CDA Brabant heeft 18 okt j.l. eisen geformuleerd voor het Brabantse landbouwbeleid. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek, waaronder het eerste advies van de commissie-Remkes. Kern is dat het landbouwbeleid in B


Inbreng CDA Uden bij herindeling


Maandagavond kwamen de politieke partijen uit Uden en Landerd voor het eerst in de openbaarheid samen bijeen om te praten over de geplande fusie tot de nieuwe gemeente Maashorst. Hieronder staat de inbreng van CDA Uden verwoord door fractievoorzitter