CDA Uden - Landerd< Naar CDA.nl
 
 

Nieuws

 

Algemene beschouwingen 2021-2024


Tijdens de raadsvergadering van 12 nov. a.s zal het college de raad de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aan aanbieden. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te reali


Veiligheid Loopkantstraat


Tijdens het bezoek van de CDA fractie aan het MC ,23 sept jl, zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Een van die onderwerpen is de veiligheid van de oversteek op de loopkantstraat ter hoogte van het MC. Het CDA stelt daarom een vraag


Bezoek aan MC Uden


Woensdag 23 sept j.l. brachten we met de CDA fractie een werkbezoek aan MC Uden. Hartelijk ontvangen en gepraat met zowel jongerenwerker als bezoekers. Wat een enthousiaste jongelui! Ze zetten zich met passie in voor de jeugd. Belangenbehartigers, or


Ministerraad stemt in met de fusie


De Ministerraad stemt in met de fusie tussen de gemeenten Landerd en Uden. De nieuwe gemeente Maashorst weer een stap dichterbij. Het kersverse CDA Uden-Landerd gaat voor een mooie nieuwe gemeente waarin IEDEREEN zich thuisvoelt.https://www.rijksover


CDA Uden en CDA Landerd samen verder


Tijdens de afzonderlijke ledenvergadering van CDA Uden en CDA Landerd zijn de afdelingen opgeheven. Daarna kwamen de beide afdelingen bij elkaar en hebben samen unaniem de nieuwe afdeling CDA Uden - Landerd vormgegeven. Er is een overgangsbestuur ge


Algemene Ledenvergadering Afdeling CDA Uden


Woensdag 16 september vindt de ALV CDA Uden plaats. Aanvang 19.30 uur Heische Tip, Straatsven 4, Zeeland Agenda 1. Opening door de voorzitter van de afdeling CDA Uden. 2. Jaarcijfers per 31-12-2019 en de slotbalans per 15-9-2020 worden ter


Motie geleidelijnen


Tijdens de laatste raadvergadering voor het zomer reces heeft ons fractielid Jurgen minten een motie ingediend om er zeker van te zijn dat er geleidelijnen komen met de herinrichting van de markstraat. Jurgen wilde die zekerheid graag voor het zomerr