CDA Uden< Naar CDA.nl

Coalitie akkoord 2018-2022

 
 
 
 
 
 
Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!
 
Voorwoord
 
De inwoners van Uden, Volkel en Odiliapeel hebben op woensdag 21 maart 2018 hunvertegenwoordigers in de gemeenteraad gekozen. De grote programmatische verlapping, de verwachte stabiliteit van de samenwerking en de wil om de bestaande richting in grote lijnen voort te zetten en te vernieuwen, hebben Jong Uden, CDA, Gewoon Uden en VVD-Leefbaar Uden doen besluiten om gezamenlijk een formatieproces op te starten met voorliggend coalitieakkoord, kandidaatwethouders en portefeuilleverdeling als resultaat.
 
Het formatieproces kenmerkte zich door een open positief-kritische houding naarieders inbreng, wat geleid heeft tot een groot onderling vertrouwen als goede basis voor een succesvolle samenwerking.
Hoewel helder is, dat dit akkoord een samenwerking is van vier fracties, hebben deze ook duidelijk te kennen gegeven de komende bestuursperiode de opbouwende inbreng van alle 27 raadsleden te zullen waarderen om zodoende tot de beste besluiten voor Uden te kunnen komen.
Wij spreken onze grote waardering uit voor alle deelnemers aan het formatieproces en verwachten dat dit een vliegende start is voor een succesvolle bestuursperiode met merkbare resultaten voor de inwoners van de Gemeente Uden.
 
Uden, 14 april 2018
Geert Donkers : Formateur
Remco Koenen : Formateur 
 
 
 
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top