CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vraag brief St. Jozefschool


 Onderwerp: Brief St. Jozefschool, buitenschoolse opvang

Geacht college,

 
Vorige week hebben alle raadsleden een brief ontvangen van de St. Jozefschool uit Uden. Er is een kopie gestuurd naar de wethouder.
De directie van deze school vraagt om aandacht op een aantal punten; ze zijn verplicht om buiten-schoolse opvang aan te bieden op een adequate plek, op dit moment hebben zij daar geen ruimte voor. Ze willen zich graag ontwikkelen tot een brede school maar zeggen dat de signalen niet of onvoldoen-de ontvangen worden door het ambtelijk apparaat.

Vragen:
1. Is de wethouder op de hoogte van het probleem en zo ja wat gaat u hieraan doen?
2. Is de wethouder ook van mening dat de school tekst en uitleg verdiend?
3. Is de gemeente verplicht om een locatie voor buitenschoolse opvang te bieden?
4. Speelt dit ook voor andere scholen in Uden?
5. Bent u bereid om alle scholen te voorzien van een ruimte voor de buitenschoolse opvang?

 


Uden
12 december 2007
Het raadslid,


Dirk Verwijst


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top