CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden heeft een nieuwe wethouder

 
Uden, 18-11-2008

Persbericht
 
CDA Uden heeft een nieuwe wethouder
 
Na de bekendmaking op 6 november 2008 dat wethouder Nota met ingang van 1 januari 2009 terug zal treden vanwege gezondheidsredenen, is voor het CDA en de coalitie een nieuwe situatie ontstaan.
Vervolgens heeft het bestuur en de fractie van het CDA zorgvuldig en in goed overleg een aantal stappen en overwegingen genomen over de beoogde opvolger. Voorop staat dat de door de coalitie ingeslagen koers “Mensen bouwen Uden” doorgezet kan  worden en dat de fractie van het CDA  haar rol daarin kan continueren.  Het goed afronden van de portefeuilles van wethouder Nota heeft voorop gestaan in het zoeken naar een goede kandidaat. 
 
Het CDA is er in geslaagd een kandidaat aan te dragen, waarvan zij met overtuiging kan stellen dat het iemand is met een grote bestuurlijke ervaring en een gedegen kennis. Deze kandidaat zal de portefeuilles van wethouder Nota overnemen.
 
De kandidaat is een externe wethouder zoals dat in het dualisme mogelijk gemaakt is.
Dinsdag 18 november 2008 hebben het College en de coalitiepartners kennis gemaakt met de beoogde opvolger van wethouder Nota. In de raadsvergadering van de gemeente Uden van 18 december 2008 staat de formele voordracht en beëdiging van de nieuwe CDA wethouder gepland.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevrouw Annemieke de Winter, voorzitter van het CDA Uden, telefoon (06) 5495 4008.
De heer John Timmers, fractievoorzitter van het CDA Uden, telefoon (06) 2952 0276

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top