CDA Uden< Naar CDA.nl

Sterrenkijker komt definitief in Uden

 

Een dependance van de Sterrenkijker, een school voor speciaal onderwijs in Oss, komt in Uden. Nu worden nog dagelijks rond de 50 kinderen met het leerlingenvervoer naar de Sterrenkijker in Oss gebracht. Als deze binnenkort definitief een eigen vestiging in Uden heeft komt daaraan een einde. Over de locatie voor De Sterrenkijker moet nog besloten worden.

Ook het Ministerie van Onderwijs heeft na intensief overleg met de regionale scholen voor speciaal Onderwijs besloten dat de bekostiging van een nevenvestiging in Uden met ingang van 1 augustus 2008 start. Dus ook het ministerie staat achter een vestiging van de Sterrenkijker in Uden. “Reden te meer om zo snel mogelijk de Sterrenkijker te laten starten in Uden”, zei wethouder Hidde Nota dinsdagmiddag. De vraag is nog waar, hoe en wanneer de Sterrenkijker in Uden gehuisvest kan worden. Daarom wordt momenteel in overleg met schoolbesturen tijdelijke huisvesting onderzocht. Er zijn drie mogelijkheden: de Sterrenkijker in de leegstand bij Bedir aan de Aldetiendstraat, in de leegstand bij de Bitswijkschool of in de Aldetiendstraat en Bedir in de leegstand van de Bitswijkschool. Zeker is dat als de brede school in de Bitswijk klaar is, het schoolgebouw aan de Aldetiendstraat komt voor het speciaal onderwijs.    

11 juni 2008  Bron : kliknieuws.nl

 

 

 


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top