CDA Uden< Naar CDA.nl

De eerste stap voor de peuters is gezet en nu de tweede ……………


CDA-Uden is blij dat het rapport opgesteld door K2, Brabants kenniscentrum Jeugd, positief uitvalt. De zorg dat peuterspeelzalen leeg lopen, dat we kinderen niet meer bereiken is hiermee een stuk afgenomen. De ouderbijdrage kan en moet naar beneden zodat de toegankelijkheid veel groter wordt. In de raadsvergadering van juni verwachten we een grote steun voor het raadsvoorstel van het college.
Tegelijkertijd vragen wij ook aandacht om de volgende stap te zetten. We willen naar een toegankelijke opvang voor alle kinderen vanaf 2 en een half jaar. Ouders geven aan dat hun kind de peuterspeelzaal bezoekt omdat dit de mogelijkheid geeft om met leeftijdsgenootjes te kunnen spelen, de taalontwikkeling te stimuleren en de overstap naar de basisschool te vergemakkelijken. Mochten er problemen zijn dan kunnen deze sneller opgepakt worden.
Om een kind goed te begeleiden is het belangrijk dat er een goede afstemming en samenwerking ontstaat tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. In een brede school concept kan dit prima passen, alles onder één dak waar de lijntjes kort zijn.
Het klinkt zo eenvoudig maar de realiteit is anders. In de praktijk is de samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang verreweg van ideaal. Dit komt zeker niet door de wederzijdse partijen maar door het systeem wat we in Nederland kennen.
De geldstromen staan een eerlijke concurrentie in de weg. In het rapport van K2 zijn dan ook aanbevelingen gedaan om het samenwerking te versterken. Als we in de gemeente Uden kindcentra op kunnen zetten voor kinderen vanaf 2 en een half jaar waarin alle voorzieningen aanwezig zijn, dan mogen we met recht trots zijn.
Daarom zullen we als CDA-Uden alle medewerking verlenen om een tweede stap mogelijk te maken.


Fractie CDA-Uden

 

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top