CDA Uden< Naar CDA.nl

Nieuw Facilitair home voor Udense verenigingen.


16 april 2008 
  
Binnen de gemeente Uden is momenteel een haalbaarheidsonderzoek bezig of het plan van Cor van der Heijden om een evenementenzaal(hal) te bouwen naast Markant gerealiseerd kan worden. Binnen dit plan is er echter geen ruimte opgenomen voor culturele verenigingen en clubs, die grote behoefte hebben aan repetitie, opslag en oefen ruimtes. Eind vorig jaar hebben de Knoerissen samen met een aantal verenigingen het initiatief genomen om gezamenlijk een nieuwe Facilitair home te gaan bouwen. In dit nieuwe facilitair home zal ruimte zijn voor oefenen en repeteren, opslag van materialen en bouw ruimte voor decors en carnavalswagens. Ook zal er een centrale kantine komen en kunnen verenigingen gebruik maken van elkaars technische faciliteiten. Wethouder Hidde Nota (CDA) is al tijdens de voorbereiding hierbij betrokken geweest en heeft toegezegd de bestemming van de beoogde locatie te willen wijzigingen om zo de realisatie van een facilitair home mogelijk te maken. Hij staat zeer positief tegenover het initiatief en ziet het als een welkome aanvulling op Markant en  beoogde Evenementhal. Tevens biedt het een structurele oplossing aan alle betrokken culturele verenigen en clubs die momenteel met huisvestings-problemen kampen.  Door het aanbieden van een goed Facilitair home in combinatie met de in Uden aanwezige podia , Markant, Pul en beoogde Evenementhal zal dit een extra stimulans geven aan het hele cultureel verenigingsleven van Uden.Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top