CDA Uden< Naar CDA.nl

MOUWEN OPSTROPEN


De kiezer heeft gesproken. Klip en klaar. Het moet met het CDA over een ander boeg. Tijd voor een nieuwe generatie. Tijd voor nieuw denken, dat de harten van de mensen raakt. De verkiezingsuitslag laat geen andere interpretatie. Het is de kunst om de crisis goed te benutten, onder het engelse motto ´never waste a good crisis´.  En dus stropen we de mouwen op.

Is dan alles fout gegaan of fout gedaan? Nee, natuurlijk niet. Ik heb volop inzet gezien om de campagne tot een succes te maken. We hebben perfecte vrijwilligers met 200% inzet. Kandidaten hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen. Hulde!

Onze Brabantse kamerleden Elly Blanksma en Madeleine van Toorenburg gaan energiek aan de slag. Nog scherper zal op hen een beroep worden gedaan vanuit Brabant. Wij steunen ze voluit. Met 1/6e deel van alle CDA-stemmen staat Brabant sterk.

Maar het signaal van de kiezer vergt een fundamentele bezinning op de koers die we varen, op de partij die we willen zijn. Hoe het zover kwam, hoe het verder moet, dat zijn de kernvragen die in een stevige analyse aan de orde moeten komen. Daarover gaan we deze weken afspraken maken.

Ik reken op ieders bijdrage, ieders kritiek, ideeën, acties. En op ieders inspiratie. Want daar zit de kern. CDA, dat is om mensen geven, om solidariteit en verantwoordelijkheid. Dat is de samenleving echt serieus nemen en tegelijk weten dat niet alles kan en dat enige zelfrelativering past. Dat is op zijn tijd en lach en een traan, en nooit bij de pakken neerzitten.

Wij rekenen op u, zoals u op ons rekent!
Namens het bestuur CDA Brabant,
Hans Janssen, voorzitter


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top