CDA Uden< Naar CDA.nl

Concept verkiezingsprogramma 2011-2015

 

Hieronder treft u aan het concept verkiezingsprogramma  2011 - 2015 voor de provinciale verkiezingen.
programma cda brabant concept 2011-2015.pdf

Mocht u amendementen op dit concept programma willen indienen dan kan dit tot 20 oktober 2010.

De amendementencommissie, onder verantwoordelijkheid van de vicevoorzitter Wilma van der Rijt, zal de amendementen van commentaar voorzien. Uiterlijk 8 november krijgen de afdelingen deze toegestuurd. De vaststelling van het programma vindt plaats op 20 november tijdens de algemene ledenvergadering.

Amendementen kunnen per mail toegestuurd worden naar
ykedegrood@cdabrabant.nl of naar info@cdabrabant.nl

Met vriendelijke groet,
CDA-Brabant
Yke de Grood
Tel.: 06-22467435


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top