CDA Uden< Naar CDA.nl

Brabantstraat Volkel onveilig


De Brabantstraat in Volkel is onlangs gerenoveerd. De herrie van passerende auto’s en vrachtwagens is volgens raadslid Mirjam de Groot (CDA) verminderd. Maar ze zegt ook dat er een groot probleem is ontstaan en dat is de veiligheid. Het nieuwe wegdek zou uitnodigen om harder te rijden.

“Het passerende verkeer komt met hoge snelheid voorbij en is slechter te horen. Vooral fietsers zijn hiervan de dupe, maar ook voor auto’s is het onveilig om de weg op te rijden of af te buigen. Ter plaatse heb je te maken met een dubbel fietspad, slecht zicht door dikke bomen, hardrijders en inhalend verkeer. Hierdoor ontstaan daarom regelmatig gevaarlijke situaties.”
Volgens De Groot heeft de politie geprobeerd om de snelheid te verlagen door regelmatig controles uit te voeren. Je mag daar 50 kilometer per uur. De Groot vraagt zich af waarom er met de renovatie van de Brabantstraat geen maatregelen genomen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aan burgemeester en wethouders vraagt ze of er wat aan gedaan kan worden.


SCHRIFTELIJKE VRAAG (ART. 39 REGLEMENT VAN ORDE)
RAADSLID M.L.A.J. de Groot INGEKOMEN 16 september 2010
Onderwerp: Verkeersveiligheid Brabantstraat

Onderwerp: Verkeersveiligheid Brabantstraat

De Brabantstraat is onlangs gerenoveerd. Het geluidsniveau van passerende auto's en vrachtwagens is enorm verlaagd. Er is echter een groot probleem en dat is de veiligheid.
Het nieuwe wegdek nodigt uit om nog harder te rijden. Het passerende verkeer komt met hoge snelheid voorbij en is slechter te horen. Vooral fietsers zijn hiervan de dupe, maar ook met de auto is het onveilig om de weg op te rijden of af te buigen. Ter plaatse heb je te maken met een dubbel fietspad, slecht zicht door dikke bomen, hardrijders en inhalend verkeer. Hierdoor ontstaan daarom regelmatig gevaarlijke situaties.

De afgelopen jaren heeft de politie getracht om de snelheid van het passerende verkeer te verlagen door regelmatig snelheidscontroles uit te voeren. Ter plaatse geld een maximum snelheid van 50 km/uur. Dit heeft niet het gewenste effect gehad.

Vragen:
 

1. Is het College op de hoogte van de verkeersonveiligheid op de Brabantstraat?

2. Zo ja, waarom zijn er tijdens de renovatie van de Brabantstraat geen maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren ?
 
3. Zo nee, is het College bereid om onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de
Brabantstraat?
 
4. Is het College bereid om maatregelen te nemen om de algehele verkeersveiligheid van de
Brabantstraat te verbeteren?
 
5. Zo ja, wat kunnen we op korte termijn verwachten?
 
6. Zo nee, hoe gaat het College de verkeersveiligheid dan garanderen?


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top