CDA Uden< Naar CDA.nl

Regeerakkoord en gedoogakkoord


De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben op 30 september 2010 het regeerakkoord en het gedoogakkoord gepresenteerd.

Het regeerakkoord is een akkoord tussen de coalitiefracties van VVD en CDA. Daarnaast zijn de fracties van VVD, PVV en CDA een gedoogakkoord overeengekomen.
 
Het gedoogakkoord gaat over immigratie, integratie, asiel, veiligheid, ouderenzorg en het bezuinigingspakket. De besluiten in dit akkoord hebben de steun van alle drie fracties. Bij voorstellen uit het regeerakkoord kan de PVV-fractie tegenstemmen, maar moties van wantrouwen en afkeuring zullen niet worden gesteund.
 

Meer informatie:

Vrijheid en verantwoordelijkheid concept regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010

30-09-2010 |  PDF document, 275 Kb

Concept gedoogakkoord VVD PVV CDA 30 september 2010

30-09-2010 |  PDF document, 117 Kb

CPB analyse economische effecten financieel kader

30-09-2010 |  PDF document, 1146 Kb


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top