CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene beschouwingen begroting 2011


Voor het CDA staat de leefbare samenleving centraal. In een tijd van bezuinigingen, polarisatie en onzekerheid, moeten we juist n
ú streven naar positieve oplossingen; in een juiste balans met alle inwoners van Uden.

Het CDA is enthousiast over het coalitieprogramma en het CDA beleid dat zich duidelijk aftekent. Dit jaar hebben we niet alleen een begin gemaakt met noodzakelijke bezuinigingen, maar blijven we óók ruimschoots investeren in economie en samenleving.

De economische toekomstagenda van Brabant zal eerder internationaal dan uitsluitend nationaal of regionaal worden bepaald. Waarbij met trots gezegd mag worden dat ( Noord-Oost ) Brabant een belangrijke motor is voor de Nederlandse economie. Uden zal hierin door verregaande samenwerking met Veghel en Oss haar balans moeten zoeken. Daarom zijn wij enthousiast over de investeringen in het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de revitalisering van bedrijventerreinen en de ontwikkelingen in het Udense centrum. Waarbij de balans gevonden zal moeten in organische groei; tussen ambities en haalbaarheid. Ook zijn wij blijvend betrokken bij het ontwikkelen van een visie voor het buitengebied, met enerzijds de zorg voor leefmilieu en volksgezondheid en anderzijds de belangen van de agrarische sector.

Uitvoering geven aan gebiedsontwikkeling, het accommodatiebeleid, waarbij de kunst zal zijn om overleg te voeren met de burgers, waardoor met behoud of zelfs vergroting van draagvlak, plannen tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Het zoeken naar duurzame oplossingen voor wonen en ondernemen, waarbij subsidies onontbeerlijk zijn, maar echter vooral het doel hebben de start van een proces naar verduurzaming te stimuleren.

Voor het CDA is het van belang dat de komende periode wordt gewerkt aan het brengen van evenwicht tussen wensen, belangen en mogelijkheden. Veel moet, maar niet alles kan, er moeten keuzes worden gemaakt. Die keuzes gaat het CDA niet uit de weg. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente dicht bij de burgers blijft. Maar ook andersom: niemand mag aan de kant blijven staan.

Lees hier de complete algemene beschouwingen >>Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top