CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA is blij met nieuw sportbeleid.Donderdag 16 december j.l. heeft de gemeenteraad van Uden het nieuwe subsidie beleid vastgesteld voor buitensport accommodaties, een grote verbetering waar het CDA zich heel goed in kan vinden.
Er is een nieuwe basisstructuur ontwikkeld voor de subsidiëring van buitensport accommodaties waar alle Udense sport verenigingen aan mee kunnen doen. Ook de geprivatiseerde sportclubs krijgen de kans om zich aan te sluiten bij deze basisstructuur. Voor de besturen van deze verenigingen is dat een grote zorg minder, waren zij voorheen vooral bezig met de exploitatie en onderhoud van hun sportvelden nu kunnen zij hun energie steken in het bestuur van hun vereniging en met hun sport.
Er is per sport uitgerekend wat de kostprijs van een sportveld is per uur,  deze huur wordt aan de verenigingen doorberekend en vervolgens krijgen zij 94% subsidie over de huurprijs. De verenigingen waar veel vrijwilligers actief zijn en die zelf een groot deel van het onderhoud van de sportvelden doen krijgen hiervoor een financiële compensatie zodat het aantrekkelijk is om je in te zetten voor je sportvereniging.
Het is natuurlijk moeilijk om een basisstructuur te maken waar iedere vereniging zich in kan vinden, soms moet er maatwerk geleverd worden een sport als atletiek vraagt een ander soort accommodatie dan voetbal of tennis.
Voor het CDA is het belangrijk dat zoveel mogelijk Udenaren de sport van hun keuze kunnen beoefenen en dat dit voor iedereen betaalbaar is en blijft. Deze nieuwe basisstructuur geeft financiële duidelijkheid voor de besturen en continuïteit voor de sporters. Een stap in de goede richting.

Ellen Alofs-van den Boogaard
raadslid CDA
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top