CDA Uden< Naar CDA.nl

Wethouder Timmers plant boom


CDA Wethouder John Timmers plant zaterdag 29 januari een boom in het kader van het project PlantenNu. Het is de laatste boom in het plantseizoen en deze komt te staan bij de familie Schots aan de Lage Randweg.

Afgelopen najaar is in de gemeente Uden het erfbeplantingsproject PlantenNu van start gegaan. Met dit project wil Uden de aanleg van beplantingen en andere landschapselementen in het landelijk gebied stimuleren. Het project wordt op 29 januari afgesloten met het planten van een ‘laatste’ boom. De gemeente Uden heeft de kosten van de planning en al het plantmateriaal voor honderd procent vergoed. Deelnemers hebben zelf het plantwerk verricht. Er hebben tien bewoners/ondernemers uit het buitengebied aan het project deelgenomen. Verspreid over deze deelnemers zijn deze winter 2210 stuks bosplantsoen, 62 laanbomen en 40 fruitbomen geplant. www.plantennu.nl.

Bron: kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top