CDA Uden< Naar CDA.nl

Wethouder Timmers blij met subsidie voor Volkel


Subsidie voor Volkel goedgekeurd door provincie
 
Provincie Noord-Brabant heeft gemeente Uden bevestigd, dat zij de dorpsontwikkeling van Volkel ondersteunt met een subsidie van € 462.287. Hiermee worden de ombouw van De Schakel tot een MFA mogelijk, verbetering van de Antoniusstraat-Rudigersstraat en de renovatie van speelvoorzieningen. Een ander deel is voor be-tere communicatie tussen inwoners van Volkel en de gemeente.

Wethouder Timmers is blij met de toegezegde subsidie. “Het is nu mogelijk de in het dorpsontwikkelingsplan vastgelegde wensen van Volkel ook echt uit te voeren. Daarvan is de realisatie van MFA De Schakel een hele belangrijke. Dat moet het dorpshart worden, gevormd voor en door de Volkelse gemeenschap.” Uiteraard stelt de provincie aan de subsidie een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de MFA in januari 2013 helemaal klaar is. Timmers gaat verder: “Het overleg met partijen loopt op dit moment goed. We moeten nu vooral snel tot keuzes komen.”

Projectgroep MFA De Schakel
De ontwikkelingen rondom De Schakel liepen afgelopen tijd gewoon door. De projectgroep is bezig met de concrete invulling van een MFA in Volkel. Eind maart 2011 biedt zij een tussenrapport aan het College van burgemeester en wethouders aan. Daarin staan de keuzes die de projectgroep heeft gemaakt over het beheer en de haalbaarheid van een kostendekkende exploitatie.

Andere activiteiten
De herinrichting van de Antoniusstraat-Rudigersstraat is volgens planning aan het einde van dit jaar klaar. En de subsidie maakt ook mogelijk dat de speeltoestellen in de Dasstraat en de Reestraat worden opgeknapt. Dit wordt ook in 2011 gedaan. Over deze projecten volgt later meer informatie.

 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top