CDA Uden< Naar CDA.nl

Zorgen CDA over omleiding door Odiliapeel


Raadslid Franko van Lankvelt maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in Odiliapeel als de provinciale weg ( N264) tussen Ferm-O-Feed tot aan de rotonde bij de Zeelandsedijk wordt gerenoveerd. Het verkeer vanuit de richting Uden wordt vanaf de rotonde bij de Zeelandsedijk omgeleid via de Rouwstraat en door Odiliapeel heen.

De renovatie duurt van half mei tot half juli en heeft volgens Van Lankvelt grote onsequenties. Het verkeer richting Uden kan over de provinciale weg blijven rijden, gedurende de werkzaamheden. Het verkeer vanuit de richting Uden wordt dus via Odiliapeel omgeleid. “Het wordt daar heel druk en dat kan mogelijk tot gevaarlijke situaties leiden voor vooral fietsverkeer.

Immers, nagenoeg alle schoolgaande jeugd uit Odiliapeel rijdt over de Rouwstraat. Tevens moet een groot deel van de leerlingen van basisschool Den Dijk de Oudedijk oversteken.” In Odiliapeel wordt al jaren gepleit voor een rotonde op de splitsing Oudedijk en Nieuwedijk. Daarom wil van Lankvelt weten in hoeverre bij de voorbereiding van de renovatie met de provincie gesproken is over eventueel een nieuwe rotonde. Ook vraagt hij zich af waarom het verkeer via de Rouwstraat door Odiliapeel geleid wordt. “Waren er geen alternatieven? Hoe wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers en is er gekeken naar alternatieve fietsroutes?

”Van Lankvelt wil weten wat burgemeester en wethouders vinden van een omleiding van de fietsers via de Rechtestraat in combinatie met het veilig maken van de oversteek met de Zeelandsedijk bijvoorbeeld met tijdelijke stoplichten. Want de vraag is voor het CDA, “hoe wordt de veiligheid van de leerlingen van Den Dijk en van brigadiers gewaarborgd?”

 Franko van Lankvelt 

Lees hieronder de schriftelijke vraag:

  
17 Februari 2011
 
De N264 wordt gerenoveerd. In eerste instantie wordt het gedeelte vanaf Ferm-O-Feed tot aan de rotonde bij de Zeelandsedijk aangepakt. Deze renovatie duurt van medio mei 2011 tot half juli 2011 en heeft grote consequenties.

Het verkeer richting Uden kan over deze provinciale weg blijven rijden gedurende de werkzaamheden. Het verkeer vanuit de richting Uden wordt vanaf de rotonde bij de Zeelandsedijk omgeleid via de Rouwstraat en door Odiliapeel heen. Dit beteft gemeentelijke wegen. Dit gaat tot een hoge verkeersdruk leiden en kan mogelijk tot gevaarlijke situaties leiden voor, met name, fietsverkeer. Immers: nagenoeg alle schoolgaande jeugd uit Odiliapeel rijdt over de Rouwstraat. Tevens moet een groot deel van de leerlingen van basisschool Den Dijk de Oudedijk oversteken.
 
Hier heeft het CDA vragen over.
Daarnaast wordt in Odiliapeel al jaren gepleit voor een rotonde op de splitsing Oudedijk en Nieuwedijk. Ook hierover ontstaan nu vragen.

1 In hoeverre is in de voorbereiding van deze renovatie met de provincie gesproken over deze (toekomstige) rotonde ? Wat is de stand van zake mbt de rotonde ?
2 Waarom wordt het verkeer via de Rouwstraat door Odiliapeel geleid ? Wat waren mogelijke alternatieven ?
3 Hoe wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers ? Is er ook gekeken naar alternatieve fietsroutes ? Wat is de visie van het college over het omleiden van de fietsers via de Rechtestraat in combinatie met het veilig maken van de oversteek met de Zeelandsedijk bijv. met tijdelijke stoplichten ?
4 Hoe wordt de veiligheid van de leerlingen van Den Dijk en van brigadiers gewaarborgd ?


namens cda uden:
Franko van Lankvelt

 

 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top