CDA Uden< Naar CDA.nl

Is parkeren een kwaliteitskenmerk van het centrum?


Deze vraag stond centraal in de themabijeenkomst van dinsdag 12 april, waar de volledige CDA fractie deze keer te gast was bij de ondernemers van het Udens winkelcentrum. In het parkeerbeleidsplan van 2004 stond reeds centraal dat “parkeren een doorslaggevende rol speelt voor de trekkracht van het centrum”.  De constatering aan het begin van deze  bijeenkomst, dat Uden in 7 jaar tijd ruim 1000 parkeerplaatsen heeft moeten inleveren ! staat haaks op deze gedachte en de plannen van de gemeente om het bezoekersaantal weer terug te brengen naar 130.000 per week.  Dit bracht direct een levendige discussie tot stand, waarbij werd nagedacht vanuit de belangen van de consument. In het tweede gedeelte van de avond werd de infrastructuur ( de bereikbaarheid van het winkelcentrum/parkeerplaatsen ) nog onder de loep genomen en de detailhandelachtige ontwikkelingen aan de industrielaan.


  

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top