CDA Uden< Naar CDA.nl

Standpunt CDA Fractie evenementenhal

 
Beste voorzitter
Al weken spelen we met een dubbeltje en dan niet om op de eerste rij te zitten in het theater of dat Uden op de eerste rij wil zitten in theaterland. Want wil je op de eerste rij zitten dan moet je visie hebben en moet je keuzes maken die goed zijn voor het centrum van Uden. Want krijgt Uden meer allure, krijgt het uitstraling zodat meer mensen naar Uden komen? We zijn in ieder geval wel de faciliteiten aan het toevoegen, denk aan uitbreiding van een hotel, denk aan uitbreiding van de bioscoop. Misschien dat we meer mensen in Uden centrum krijgen maar het kan ook zomaar anders zijn.
 
Terugkomend op dat dubbeltje voorzitter kan het ook wel eens de andere kant uitvallen. Hoe sterk is de constructie, is er toch voldoende draagkracht in Uden om dit project winstgevend te maken. In het verleden hebben we gesproken over een behoefte onderzoek onder de verenigingen. Natuurlijk is dit  het risico voor de ondernemer maar we willen niet voor niets een voorziening in Uden voor alle verenigingen toegankelijk en wel op gelijke afspraken.
 
Wat is staatsteun?
Een term die we vanaf 2009 regelmatig gehoord hebben. In 2009 kwam een jurist ons nog voorlichten. We moeten dit zorgvuldig doen maar eerlijk gezegd, wij hebben geen jurist in onze fractie en wij vertrouwen het ambtelijk apparaat dat dit zorgvuldig bestudeerd is. Tijdens de informatieavond hebben beide wethouders en ambtenaren ons antwoorden gegeven op deze vragen.
Financiën
 
Kijkend naar de financiën; een aangepast Markant kost veel geld: aan onderhoud, extra gebouwelijke investeringen en dat geld trekken wij uit voor Markant. In de krant lees je regelmatig 25 miljoen in 15 jaar wordt uitgegeven aan Markant en de Hevengroep. Ja  dat is erg veel geld maar….. Dat vinden wij erg kort door de bocht, nergens kan ik lezen dat het in die 15 jaar met alleen Markant ook weleens 25 miljoen kost en de kans dat het meer wordt is groot, want de tekorten lopen steeds op. Wie neemt dit risico? . Dat is de reden dat het dubbeltje een kant gaat kiezen. We hebben in 2009 ingestemd met een Europese aanbesteding voor een evenementenhal. De gelden zijn gereserveerd en het traject is gaan lopen. Onze grote zorg dat Markant financieel niet haalbaar meer is voor de gemeente Uden is groot. Een ondernemer geeft aan dat hij dit risico wel aandurft…..

Voorzitter
Als CDA hebben wij steeds met 2 punten gezeten die niet goed ingevuld zijn.
 
Het eerste is parkeren. Steeds hebben we gezocht naar mogelijkheden om geen parkeerproblemen in Uden te krijgen. Dit gaat ten koste van winkeliers, de bezoekers blijven weg als ze te ver moeten lopen. De ondernemers in het centrum hebben dan ook aangegeven dat dit ook voor hen een grote zorg is. Het CDA weet dat er op korte termijn een nieuw parkeerbeleid gaat komen, met nieuwe regels en afspraken maar daarmee hebben we nog geen extra parkeerplaatsen. Wij zullen ons dan ook inzetten om bij structurele problemen het college op te roepen om extra parkeervoorzieningen te creëren. 
 
Het tweede punt waar het CDA last heeft, is het toekennen van de subsidie van volkscultuur. Wij hebben het vertrouwen dat de ondernemer er goede dingen mee wil doen en de Udense verenigingen graag binnen wil hebben. Maar… mag het transparanter, SMART-er waar gaan wij als raad op controleren? Welke meetlat leggen we ernaast? Om te voorkomen dat ook hier verschillen gemaakt worden hebben wij de motie samen met Jong Uden ingediend met de reden dat we vinden dat het helder moet zijn voor alle verenigingen die aan gaan kloppen. Dat we gelijk omgaan met alle verenigingen. Iedere vereniging moet gebruik kunnen maken van deze subsidie volgens de gemaakte afspraken.
 
Voorzitter wij zijn blij met de brede steun van de motie van Jong Uden en het CDA. ( Lees hier de motie.pdf ) We hebben vertrouwen in dit project en we zullen het dubbeltje dan ook laten vallen op de kant waarop staat dat wij het voorstel zullen steunen.


 
Fractievoorzitter
Dirk Verwijst


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top