CDA Uden< Naar CDA.nl

Nieuwe CDA wethouder?


Door het vertrek van CDA wethouder Mirjam van de Brand - van den Boom is er een vacature ontstaan in het college van Uden. Het CDA draagt een kandidaat voor om deze vacature in te vullen.

Het bestuur en de fractie van CDA afdeling Uden hebben een procedure voor een nieuwe CDA wethouder (0,6 fte) opgesteld.  
De termijn voor kandidaatstelling is inmiddels gesloten. 
  
 
Een selectiecommissie bestaande uit twee leden van het Dagelijks Bestuur en een lid van de fractie voert gesprekken met kandidaten. De selectiecommissie geeft een advies aan het bestuur en het bestuur adviseert vervolgens de fractie. De fractie beslist uiteindelijk over de voordracht van een kandidaat in de Raad. Het streven is erop gericht de voorkeurskandidaat te benoemen in de Raadsvergadering van 29 september 2011.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top