CDA Uden< Naar CDA.nl

VVD – LEEFBAAR UDEN EN PVDA BREKEN COALITIEAKKOORD

 

Coalitiepartijen stemmen niet in met CDA Vacature

PERSBERICHT CDA UDEN

Uden 5 juli 2011.

In het coalitieoverleg van vanavond, 5 juli 2011 is gebleken dat VVD – Leefbaar Uden en de PvdA niet bereid zijn de coalitie op een constructieve wijze voort te zetten. De coalitiepartijen hebben eerder de afspraak gemaakt dat het CDA de vacature die ontstaan is door het vertrek van Mirjam van den Brand invult.

De afspraak dat het CDA de vacature invult is gemaakt met de fractievoorzitters, afdelingsvoorzitters en wethouders van alle coalitiepartijen.

De onderhandelaars van VVD – Leefbaar Uden en de PvdA zijn er niet in geslaagd hun fracties op één lijn te krijgen. Met deze mededeling is het CDA enkele weken geleden geconfronteerd. Het CDA gaf er de voorkeur aan de wethouderspost toch in te vullen. Niettemin heeft het CDA getracht de politieke impasse te doorbreken met een voorstel dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en tot een bezuiniging leidt:

De formatie van het College terugbrengen van 4,0 fte naar 3,0 fte naar rato van de verkiezingsuitslag van maart 2010.
 

Het CDA heeft met dit voorstel de coalitiepartijen en daarmee ook de wethouders in deze tijden van financiële krapte gevraagd een gebaar naar de Udense samenleving te maken door in te leveren. VVD – Leefbaar Uden en de PvdA hebben zich op het standpunt gesteld dat alleen het CDA dit gebaar zou moeten maken. Hiermee gaan deze partijen voorbij aan de politieke werkelijkheid. VVD – Leefbaar Uden zou in deze variant met een kwart meer zetels tweemaal zoveel wethouders leveren als het CDA. De PvdA zou in deze variant met een derde van de zetels van het CDA hetzelfde aantal wethouders leveren.

Het CDA heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat VVD – Leefbaar Uden en de PvdA met deze opstelling afstevenen op een breuk. Door de blokkade van de VVD – Leefbaar Uden en de PvdA ontstaat een onaangename  en onhoudbare politieke situatie. Het CDA heeft er geen vertrouwen in dat er op dit moment met VVD – Leefbaar Uden en de PvdA afspraken te maken zijn die deze partijen nakomen. De coalitie kan daardoor niet meer rekenen op de steun van de CDA fractie.

Hieronder leest u de twee brieven die het CDA gestuurd heeft aan de coalitiepartijen met voorstellen die het CDA aan haar coalitiepartners hebben gedaan. 
 
Brief CDA aan coalitiepartners.pdf
 
Antwoordbrief CDA aan coalitiepartners en agenda.pdf

 

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top