CDA Uden< Naar CDA.nl

Udens CDA kennelijk niet meer nodig voor bereiken VVD doelen


"VVD MACHTSSPEL DOET DEMOCRATISCHE PRINCIPES GEWELD AAN"

Het opbreken van de Udense coalitie afgelopen week is het zoveelste voorbeeld van de verwording van de Nederlandse politiek. De kwaliteit van het openbaar bestuur staat al langer ter discussie, maar ook de politieke mores zijn aan erosie onderhevig. De toon in het politieke debat is harder en grover geworden. Het lijkt er op dat de invulling van onze democratie niet meer gebeurt door  ruimte, respect en bescherming te tonen voor minderheidsopvattingen in onze samenleving, maar door de macht door te drukken van de meerderheid. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, die de democratische rechtsstaat zelf(s) geweld aandoet. Het liberale boegbeeld bij uitstek, de Schot John Stuart Mill, waarschuwde in de 19e eeuw al voor de Tirannie van de meerderheid.

En dat is nu net wat er binnen de Udense coalitie gebeurd lijkt te zijn. Een coalitie vormen doe je op basis van gemeenschappelijke belangen en vertrouwen. Dat betekent concreet dat je drie belangrijke afspraken maakt:
  
1. Welke inhoudelijke ambities de komende vier jaar gerealiseerd gaan worden; 
 
2. Welke portefeuilles de coalitiepartijen afzonderlijk gaan beheren en 
 
3. Welke wethoudersverdeling er op basis van de verkiezingsuitslag (lees aantal zetels in de Gemeenteraad) gemaakt dient te worden om een afspiegeling te krijgen van de wens van het electoraat

Zo is vorig jaar ook de deze week uiteengevallen coalitie van VVD/Leefbaar Uden, PvdA en CDA tot stand gekomen. Dat zijn de basisafspraken die je daarbij maakt en op basis waarvan je gaat samenwerken in onderling vertrouwen. Een paar van de ongeschreven politieke regels daarbij zijn, dat je als grootste partij de kleinere coalitiepartijen wat gunt, dat je verhoudingsgewijs in je zetelverdeling jezelf zeker niet overbedeelt, maar eerder de ander om vertrouwen uit te stralen wat meer gunt én, niet onbelangrijk, dat je niet oordeelt over de voorgedragen kandidaat van je coalitiepartij. Dat is des partijen zelf.

Zo ging dat bij de coalitiebesprekingen waaraan ik zelf heb deelgenomen in 1990, 1994, 1998 en voor Gedeputeerde Staten in 2003 en 2007. Ik herinner me nog goed hoe we in 1994 Jan van Bergen met zijn PvdA binnen boord hielden, omdat we hem en zijn partij er graag bij hadden, hoe moeizaam dat ook verliep. En de huidige voorzitter van de VVD, Peter van den Heuvel, moet zich nog goed kunnen herinneren hoe we in datzelfde jaar de wethouderskandidaat van de VVD accepteerden, hoewel het helder was dat we daar niet gelukkig mee waren. Maar dat waren nu eenmaal de politieke mores.  
 
Ook bij de coalitievorming van vorig jaar is er een plek ingeruimd voor deelname van de PvdA aan het college van B en W, hoewel de partij voor een meerderheidscoalitie niet nodig was: VVD/Leefbaar Uden en CDA hebben samen de meerderheid. Maar juist vanuit democratisch oogpunt is het meer dan verdedigbaar dat je je draagvlak binnen een gemeenteraad en de samenleving zo groot mogelijk maakt.

Gelegenheidsargumenten
Des te onbegrijpelijker is het dan dat nu die ongeschreven politieke regels met voeten getreden worden en met gelegenheidsargumenten aan de kant worden geschoven. Ik denk dat niemand gelukkig is geworden van het aftreden van wethouder Miriam van den Brand; het CDA en zij zelf wel het minst. Het is goed politiek gebruik dat een dergelijk opengevallen plek opnieuw wordt ingevuld door de betrokken partij, tenzij je tegen het einde van een periode aanloopt. Dat gebeurt in een ministerraad – zie destijds vervangingen van PvdA- minister Ed van Thijn of recentelijk van VVD-minister Sybilla Dekker. Dat gebeurt ook in colleges van Gedeputeerde Staten, zie recentelijk de vervangingen van PvdA-er Annemarie Moons, VVD-er Onno Hoes en mijzelf. Om dan nu het argument te hanteren dat er maar geen vervanging moet komen, omdat de gemeente moet bezuinigen is flauwekul. Dat leg je één partij niet eenzijdig op. Dan is het samen inleveren of niet. Bovendien gaat het om een relatief klein bedrag voor de komende 9 maanden of eerder, want dan is het wachtgeld voor wethouder Van den Brand beëindigd.

Hier moet dus iets totaal anders spelen. Hier wordt een machtsspel gespeeld, want een goede coalitie opereert vanuit wederzijds respect en gezag, maar nooit vanuit macht. Want hoe kan het anders dat je je coalitiepartner in één keer een volwaardige stem in het college misgunt en dat voor de komende drie jaar: immers de stemverhouding is niet meer 2-2-1, maar 2-1-1. Dat betekent politiek nogal wat.
 
Moet dan hier de conclusie uit getrokken worden dat de VVD zijn belangrijkste punt met dank aan het CDA voor deze periode heeft binnengehaald, namelijk de omstreden evenementenhal ? En dan wordt u bedankt ! Of zoals Friederich Schiller  het zo beeldend zei: “Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.“  In goed Ujes: Dâ ge bedankt bent, dâ witte !

Paul Rüpp
Oud-CDA wethouder Uden


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top