CDA Uden< Naar CDA.nl

Verkiezing Voorzitter CDA Brabant


Beste leden,

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 7 september jl de procedure, taakomschrijving en profielschets voor de verkiezing van een voorzitter van het CDA-Brabant vastgesteld.
Profielschets__taakomschrijving_en_procedure_
verkiezing_voorzitter_2011.pdf

Tevens heeft het algemeen bestuur besloten een selectiecommissie te benoemen, bestaande uit: Marcel Wintels (onafhankelijk voorzitter), Hans Moerland (DB), Linda Hofman (CDJA), Annemieke van de Ven (AB), Nicolien Hermens (AB) en Roel Eerden (AB). Met hun ervaring in de partij staan zij garant voor een zorgvuldige afweging.

De selectiecommissie zal bij voorkeur met een meervoudige voordracht komen naar het algemeen bestuur en het algemeen bestuur zal één kandidaat voordragen aan de algemene ledenvergadering van 19 november a.s.

De eisen waaraan kandidaten moeten voldoen zijn weergegeven in de profielschets.

Een ieder, die langer dan één jaar lid is, in Noord-Brabant woont en geen onverenigbare functies heeft met de functie van voorzitter CDA Brabant, kan kandidaat worden gesteld.
Onze huidige voorzitter Hans Janssen stelt zich niet herkiesbaar ( lees meer >> )
Alle CDA-geledingen en CDA-leden in Noord-Brabant zijn gerechtigd kandidaten voor te dragen. Men kan ook zichzelf kandidaat stellen.

De sluitingstermijn voor de kandidaatstelling is vastgesteld op 1 oktober 2011. Begin oktober zal de selectiecommissie gesprekken met kandidaten gaan voeren en de definitieve data zullen binnenkort vastgesteld worden.

U kunt zich kandidaat stellen door het sturen van een korte brief met motivatie en CV naar:

Per mail: cda@brabant.nl of info@cdabrabant.nl.
Per post: CDA-Brabant, Postbus 5024, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Godfried van Gestel via godfried.gestel@cdabrabant.nl.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top