CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA niet akkoord met actieplan gebiedsontwikkeling


De grondverkoop op het industrieterrein blijft achter bij de doelstelling. Er is in 2011 nog maar 1,4 ha verkocht terwijl de doelstelling ligt op 4 ha. Het college wil graag meer vrijheid om te onderhandelen met partijen om op die manier meerdere potentiële kopers over te halen naar Uden te komen met hun bedrijf. Een goed streven, dat vindt ook het CDA. Echter, die vrijheid dient in de ogen van het CDA wel goed omkaderd te worden. Zij mag het budgetrecht van de gemeenteraad niet in te hoge mate aantasten.

Bovendien vindt het CDA het belangrijk dat eventueel toe te passen prijsdalingen reëel zijn en uit te leggen zijn naar de burgers en naar de andere ondernemers. Er mag niet teveeel verschil gaan optreden tussen huidige en toekomstige eigenaren De andere oppositiepartij in Uden, de SP, zat met ons op 1 lijn. Er zijn door het CDA ( samen met SP ) 2 amendementen en 1 motie in gediend om de kwaliteit van het voorliggende stuk te verbeteren. 

Bijlage_1._actieplan_gebiedsontwikkeling.pdf

Amendement_sp_en_cda_-_actieplan_gebiedsontwikkeling_-_grondprijs_maximaal_verhogen_of_verlagen_met_10%_.pdf

Amendement_sp_en_cda_-_actieplan_gebiedsontwikkeling_-_grondprijs_tot_31_december_2013.pdf
 
Motie_cda_en_sp_-_actieplan_gebiedsontwikkeling_-_criteria_prijsdifferentiatie_industriegronden.pdf
  
Deze haalden het helaas niet in de gemeenteraad. Voor het CDA reden om tegen het voorstel te stemmen. Jammer, een gemiste kans voor de coalitie. CDA heeft enorm haar best gedaan om een positieve bijdrage te leveren aan gedegen beleid in Uden.

Woordvoerder Franko vam Lankvelt

 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top