CDA Uden< Naar CDA.nl

Amendementen CDA verworpen in begroting 2011


De gemeentebegroting 2012 is met een pakket aan bezuinigingen van 2,7 miljoen euro donderdagavond 10 nov goedgekeurd. Met die bezuinigingen, toch ook investeringen, stabiele woonlasten en verlaging van de rioolheffing is de begroting van Uden de komende vier jaar afgetimmerd. Elke motie en elk amendement om een voorgenomen bezuiniging terug te draaien, legden het college en de gemeenteraad naast zich neer. Alleen het CDA en de SP hadden tegenvoorstellen. Aan de nog maar kort zittende coalitie viel niet te tornen.
 
En daarom heeft Uden vanaf volgend jaar geen stadsdichter meer, wordt de monumentencommissie geschrapt, gaan mensen die het kunnen opbrengen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen voor een WMO-voorziening en wordt de bezuiniging op bureau HALT doorgevoerd voor wat betreft voorlichting op scholen over vuurwerk. Om zomaar wat voorbeelden te noemen van zaken waar het CDA en de SP zich sterk voor maakte.

Stadsdichter
 Het CDA spande zich in voor Maarten van den Elzen, de stadsdichter, omdat hij voor goede pr zorgt. “Breng hem onder bij uw portefeuille city marketing”, stelde Ellen Alofs voor aan wethouder Thijs Vonk. Lees amendement(PDF) Zij noemde de 3000 euro die de dichter kost, een schijntje. Volgens Vonk kan ‘dat schijntje ook voor andere zaken goed gebruikt worden. De stadsdichter heeft geen prioriteit”, aldus Vonk die wel respect heeft voor het werk van Van den Elzen. Die maakte speciaal voor deze vergadering een ‘Gedicht met een open einde’.

Onderweg terug naar de oorsprong
Is wat gisteren gebeurde al geschiedenis
Maar meer nog dan herinneringen
Is het weten dat zichzelf niet kent

Zoals sneeuw die nu al valt
Morgen alweer verdwenen is
Zonder een spoor ervan achter
Te laten in ons dagelijks leven

Zichtbaar wordt en blijft
Deze sneeuw wanneer wij
Durven dromen gaan

Maarten van den Elzen 
 

Toeristenbelasting
 Het CDA kwam bij monde van René Jetten met een amendement toch toeristenbelasting in te voeren om de toeristische infrastructuur te versterken met ingang van 2013. Van de opbrengst zou dan de versobering van recreatieve voorzieningen in de bossen en minder bosonderhoud terug gedraaid kunnen worden. “De Maashorst is van groot sociaal en economisch belang voor deze regio.”Zowel wethouder René Peerenboom als de overige fracties wilden in de toekomst de toeristenbelasting achter de hand houden, voor nog slechtere tijden. Bovendien wilde Peerenboom de bedragen niet bestemmen voor een bepaald doel. Jetten reageerde teleurgesteld en vond het geen goed idee om er een potje van aan te leggen voor algemene reserves. Lees amendement (PDF)
 
Het college is volgens de wethouder niet tegen de invoering van de toeristenbelasting, maar wil dit in een later stadium inzetten als reservepotje om gaten in de begroting te dichten,waarop de reactie van René Jetten:
“om de opbrengst van de toeristenbelasting niet in de algemene reserve te stoppen vraag ik aan de wethouder om niet op eigen initiatief een melkkoe te plaatsen in het landschap van de Maashorst en roep de gemeenteraad op dit amendement te steunen en de opbrengsten te oormerken voor de toeristische infrastructuur.

Evenementen
 Het idee van de SP om op het faciliteren van evenementen te bezuinigen met 20.000 euro en deze door te berekenen aan de gebruiker viel niet goed bij de overige partijen. Ook de 5000 euro bezuiniging op de evenementensubsidie niet. Dirk Verwijst van het CDA verwoordde wat ook de rest bedoelde: “Juist die activiteiten moeten we stimuleren. Elke organisatie heeft het hard te halen, we zouden ze misschien juist meer moeten steunen.”

Bron: kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top