CDA Uden< Naar CDA.nl

Zorgen CDA over Beeldkwaliteitplan Hotel van de Valk


De gemeenteraad heeft donderdag 10 november het beeldkwaliteitplan van Hotel van de Valk aangenomen.

CDA was de enige partij die in de eerste en tweede termijn het woord nam en haar zorgen uitte over de geluidsbelasting voor enkele buurtbewoners en over het aantal te realiseren parkeerplaatsen.

In een onlangs verschenen rapport werd de hoogte van de geluidswallen ter discussie gesteld naar aanleiding van een prognose van het aantal verkeersbewegingen. Het college heeft naar aanleiding van dit rapport de berekeningen opnieuw laten maken maar de hoogtes ervan niet aangepast.

Ook is door een advocatenkantoor een brief gestuurd aan het college waarin gesteld werd dat het aantal parkeerplaatsen dat in het beeldkwaliteitplan is vermeld, namelijk 200, veel te weinig zou zijn voor een bedrijfsactiviteit van deze omvang. Het college heeft de vragen van het CDA over het aantal parkeerplaatsen naar behoren kunnen beantwoorden waarna het CDA kon instemmen met het beeldkwaliteitplan.

Toch heeft het CDA, als enige partij in Uden, wel haar zorgen geuit over het parkeren. De toekomst zal uitwijzen of deze zorgen terecht waren of niet.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top