CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA-kamerleden op bezoek in regio


Verslag: Leana van Orsouw

Zie fotoreportage >>


Op vrijdag 18 november heeft de Brabant Equipe plaatsgevonden. Leden van CDA regio Oost-Brabant kregen hierbij gezelschap van enkele CDA statenleden en leden uit de Eerste ( Peter Essers ) en Tweede Kamer (Elly Blanksma en Madeleine van Toorenburg ) . Op het programma stond een drietal werkbezoeken, met als focuspunten de zorg, arbeidsparticipatie en de Wet werken naar vermogen, en (top)sport.

De Watersteeg in Veghel

Het programma begon ’s ochtends in Veghel. De leden brachten hier een bezoek aan locatie De Watersteeg van BrabantZorg. Met 31 vestigingen van verpleeg- en verzorgingstehuizen in de regio, verspreid over twaalf gemeenten, is BrabantZorg één van de twee grote instellingen in Nederland met een triple-A score op het gebied van de tevredenheid van klant en werknemers en de gezondheid van de zorg.
Henk van de Werfhorst, voorzitter van de Raad van Bestuur, was de eerste van twee sprekers voor De Watersteeg. Hij pleitte niet alleen voor meer zelfredzaamheid, maar ook voor samenredzaamheid. Daarnaast stuurde hij aan op samenwerking van BrabantZorg met andere instellingen op gebied van wonen, zorg en welzijn, zeker in deze periode van toenemende vraag in de (ouderen)zorg. Een belangrijk terugkerend punt in zijn betoog was aandacht. Voor toekomstige veranderingen staat het ondernemingsplan ‘Oog voor Elkaar’ op de stapel, waarin het niet gaat om wat er verandert, maar hoe. De aandacht voor elkaar is hierin van groot belang, aldus Van der Werfhorst.
Na deze presentatie kregen de leden een korte animatiefilm te zien, genaamd ‘Alice in Zorgland’, waarin één van de probleempunten in de zorgsector aan bod kwam. Het gaat hierbij om het AZR-systeem, een zorgregistratiesysteem dat zeer administratief intensief is. Van der Werfhorst pleitte namens de sector voor de afschaffing van het systeem, door het letterlijk illustreren van de problemen die het met zich meebrengt.

Hierna was het de beurt aan Diana Zijlmans, manager van de locatiegroep Veghel-Centrum en Oost. Zij vertelde over de praktijk in De Watersteeg, en ook hier benadrukte ze het belang van aandacht. De samenleving is doorgetrokken in het gebouw: het restaurant is ook toegankelijk voor omwonenden, er is een rijk verenigingsleven, en een dorpsplein in de hal zorgt voor het samenlevingsgevoel. De woonunits in De Watersteeg zijn verdeeld in huizen, waarin iedere bewoner zowel over een eigen kamer beschikt als over een gemeenschappelijke woonkamer. Zo behoudt De Watersteeg de kleinschaligheid, ondanks de omvang. Iedereen krijgt de aandacht, besloot Zijlmans.

Tot slot kregen de leden een korte rondleiding door het gebouw, zodat ze met eigen ogen konden zien hoe deze kleinschaligheid zich naar de praktijk vertaalt. De aanwezige Eerste en Tweede Kamerleden lieten hierna weten dat ze de kwestie als voorgelegd in ‘Alice in Zorgland’ zeker mee gaan nemen naar Den Haag.
IBN-groep in Uden

Na een korte reis arriveerden de leden op de volgende bestemming, de IBN-groep in Uden. Bij aankomst stond er een lunch klaar georganiseerd door de IBN-groep, zodat de leden tijd hadden om wat bij te praten. Tweede Kamerlid Elly Blanksma merkte hierbij al snel op dat de IBN-groep al veel samenwerking tussen de gemeenten aangaat, iets waar wat minder sprake van leek te zijn in de zorg.

Na de lunch trad spreker Ed de Leeuw naar voren, de algemeen directeur. Hij legde uit dat de IBN-groep een gewoon bedrijf is met een speciale doelgroep. Het bedrijf biedt werk via of bij de IBN-groep voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een beperking, en gaat uit van wat iemand nog wél kan, aldus De Leeuw.
Hij sprak over de verschillende IBN-bedrijven en de langdurige partnerships die de IBN-groep aangaat met andere bedrijven, waaronder Vebego. De Leeuw benadrukte hierbij dat al het werk bij de IBN-groep loonvormend is en sociaal rendement oplevert. Het kost weliswaar subsidiegeld, maar dat verdient zich terug door onder andere toename van de inkomstenbelasting en afname van de werkloosheid. De instelling luidt: wie voor veertig procent dienstcapaciteiten heeft, zet zich voor honderd procent in voor die veertig procent.
Na een korte pauze sprak De Leeuw zijn zorgen uit over de nieuwe Wet werken naar vermogen, die in 2013 wordt ingevoerd, en vroeg om meer duidelijkheid. Tweede Kamerlid Elly Blanksma en Eerste Kamerlid Peter Essers beloofden hierop deze zorgen over te brengen naar Den Haag.

Anky Education Center in Erp

Een tweede korte reis later bereikten de leden de laatste bestemming van de dag: het Anky Education Center in Erp van meervoudig kampioene en ondernemer Anky van Grunsven. Zij was tevens de spreker voor het center.
Na een korte inleiding over haar eigen traject, vertelde Van Grunsven over het Education Center. Het is opleidingsgericht, en ze werkt tegenwoordig ook met filmpjes en social media om de leerlingen feedback te geven. Haar motto is: wat je goed kunt, moet je vooral ook doen. Naast het Center heeft Van Grunsven tevens een kledinglijn en is de ambassadeur voor het Rabobank talentenplan. De laatste tijd komen er vooral veel buitenlanders, merkte ze op. Er is niet alleen talent nodig van zowel paard als ruiter in de sport, maar ook inzet, en die lijkt momenteel wat minder te zijn in eigen land.
Voor de politiek had ze nog de boodschap dat het voor veel paardensporters lastig is om bijvoorbeeld een eigen stal te regelen en voor de welzijn van het paard te zorgen, en dat terwijl de paardensport zelf al duur is.

De sfeer werd wat informeler terwijl de leden vragen stelden over de sport zelf en vervolgens een rondleiding kregen door de stallen. Daarna verzamelden de verschillende regio’s zich om op de foto te gaan met Anky van Grunsven.


 
Afsluiting

Ter afsluiting bracht CDA Veghel-Erp een korte presentatie onder de aandacht over het voorstel om de N279 gelijkvloers aan te sluiten met de A2 en de A50, iets waar men nu nog niet in wil investeren. Een halve oplossing leidt tot een tweede investering en daarmee weggegooid geld in een latere periode, en dus hield de afdeling een pleidooi om landelijk geld vrij te maken voor een robuuste en een duurzame oplossing. Dit zou de hele regio baten. lees_brief aan_Gedeputeerde_Staten over de _N279.pdf

Tot slot nam Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg nog even het woord om haar dankwoord uit te spreken namens de afgevaardigden uit Den Haag. Ze verklaarde drie toppers van Brabant te hebben bezocht vandaag, en beloofde dat de grote en kleine dingen die ze vandaag had gehoord, mee zal nemen naar Den Haag.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top