CDA Uden< Naar CDA.nl

Toch mogelijkheid woningbouw in Volkel ?


Minister Hillen heeft het CDA Uden antwoorden gestuurd n.a.v. het bezoek van donderdag 23 juni, van een delegatie van het CDA Uden onder leiding van toenmalig Wethouder John Timmers, Fractielid Piet van der Wilden, Mirjam de Groot en woordvoerder van Actie Comité Volkel Marius Wijdeven, aan de CDA vaste Kamercommissie van Defensie: Raymond Knops en zijn collega Maarten Haverkamp.

Tijdens dit bezoek werd gesproken over de ontwikkelingen, of beter gezegd de strubbelingen, rondom de vaststelling van het luchthavenbesluit Volkel.
De woningbouwproblematiek in Volkel is hier het gevolg van. Met name de ouderen zien praktisch helemaal geen kans meer in het dorp waar ze veelal geboren en getogen zijn, een rustige ouwe dag te beleven. Met de mogelijkheden om woningen te bouwen binnen het centrum van Volkel op gunstig gelegen locaties, kan vooral bijgedragen worden aan de realisatie van woonbehoeftes voor ouderen.

Tevens werd door Marius Wijdeven van Actie Comité Volkel een rapport aangeboden, waarin opgenomen een overzicht van alle toezeggingen die de afgelopen jaren door de overheden zijn gedaan om te komen tot oplossingen voor de leefbaarheid van Volkel. 

Minister Hans Hillen (Defensie) en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu willen nog vóór het eind van dit jaar in gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders in Uden. Dit om te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw in Volkel, vooruitlopend op het Luchtvaartbesluit.

De belangrijkste vraag:
Bent u bereid om vooruitlopend op het Luchthavenbesluit Volkel de ruimte in de regelgeving van het Besluit militaire luchthavens te benutten voor het toestaan van de nieuwbouw van woningen in het dorp Volkel? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gelet op de ontwikkelingen in het rijksbeleid – wijziging van zowel de regelgeving als het gebruik van de vliegbasis Volkel – zijn wij bereid om voor het einde van het jaar een overleg tussen de beide ministeries en burgemeester en wethouders van de gemeente Uden te beleggen over de specifieke lokale situatie in het licht van genoemde ontwikkelingen teneinde te bezien waar mogelijkheden zijn voor een passende oplossing voor de wens van de gemeente voor de nieuwbouw van woningen in het dorp Volkel. Over de uitkomst hiervan zal ik u nader informeren.
 

Lees hier de antwoorden van Minister Hillen op_
kamervragen vliegbasis_volkel_1_.pdf

  


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top