CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden overlegt met tweede kamerlid Ger Koopmans


Op vrijdag 25 november hebben een aantal regionale CDA’ers overleg gehad met Ger Koopmans, lid van de tweede kamer namens CDA en woordvoerder landbouw. 
 
Deze bijeenkomst was georganiseerd door Franko van Lankvelt van de CDA-fractie uit Uden. ‘De veehouderij staat voor een aantal stevige taakstellingen op dit moment met name qua duurzaamheid,’ geeft Franko aan,’en tegelijkertijd verloopt  vergunningverlening op dit moment zeer moeizaam waardoor de haalbaarheid van deze taakstellingen in het gedrang komt.’ 
 
Aanleiding dus voor Van Lankvelt om het gesprek met Koopmans aan te gaan. Samen met een aantal regionale CDA’ers die betrokken zijn bij de veehouderij is met Koopmans overleg gevoerd over de huidige gang van zake en wat de mogelijkheden zijn om elkaar hierbij te ondersteunen. Van Lankvelt: ‘De veehouderijsector weet zelf goed dat verduurzaming noodzakelijk is en wil hiermee aan de slag en ook Koopmans beseft dat.’
Aan de orde kwam ook dat de Gezondheidsraad in 2012 met een advies komt voor de veehouderijsector op het gebied van volksgezondheid. Naar aanleiding van deze middag gaat Koopmans een motie voorbereiden zodat de veehouderijsector, na de bekendmaking van de uitkomsten door de gezondheidsraad in 2012, hier slagvaardig op kan anticiperen.
 
 Deze middag leidde tot een concreet actiepunt. ‘Daarom is het zo belangrijk dat ik regelmatig overleg voer met mijn achterban,’ besloot Koopmans deze middag. De udense CDA’er Franko van Lankvelt kan terugzien op een succesvolle middag.Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top