CDA Uden< Naar CDA.nl

Onbekend maakt onbemind.

 
Op de commissievergadering van de gemeente Uden van maandag 28 november jongstleden was een agendapunt opgenomen over de vergroting van een bouwblok van een varkenshouderijbedrijf in Odiliapeel. Klik hier voor raadsvoorstel nr 13
Om de vergroting mogelijk te maken moet ontheffing aangevraagd worden bij de provincie Noord Brabant.

Initiatiefneemster Lianne Huijben hield een vurig betoog waarin zij aangaf graag te investering in haar bedrijf om hiermee de duurzaamheid te verbeteren op het gebied van dierenwelzijn, inpasbaarheid in de omgeving (aanleg groen) en milieu (terugdringen ammoniakuitstoot via het wassen van uitgaande stallucht). Bedrijfeconomisch gezien moeten dergelijke investeringen gepaard gaan met bedrijfsuitbreiding om het geheel financieel haalbaar te maken. Dit was hen kenbaar gemaakt door de financierder. Als de vergroting niet door kan gaan, dan zal het bedrijf op termijn moeten stoppen, was de boodschap van de initiatiefneemster.

De gemeenteraadsleden hadden een aantal vragen aan Mw. Huijben, logisch gezien de maatschappelijke onrust die er op dit moment heerst over de veehouderij. Mw. Huijben kon de vragen netjes beantwoorden. Toch waren niet alle politieke partijen overtuigd van de noodzaak tot bouwblokvergroting. Franko van Lankvelt van de CDA-fractie riep het college op om een informatiebijeenkomst te organiseren over de intensieve veehouderij gezien de onrust die er in de maatschappij heerst en gezien het hoge tempo van de veranderingen in deze sector.

Ook riep hij de andere fracties op om vóór het voorstel te stemmen en hiermee verder te kijken dan het voorliggende individuele geval. In de raadsvergadering van 15 december wordt opnieuw gediscussieerd over de kwestie. Volgens van Lankvelt kan het nuttig zijn voor de verschillende fracties om zich verder te verdiepen in de varkenshouderij want ‘onbekend maakt onbemind’. CDA Uden bracht reeds eerder een bezoek bij een varkenshouder. Voor verslag >>
 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top