CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA wil informatiebijeenkomst over veehouderij.


In de raadsvergadering van 15 december kwam de ontheffingsaanvraag voor bouwblokvergroting van een intensieve veehouderij in Odiliapeel wederom aan de orde.

Opnieuw riep CDA'er Franko van Lankvelt op tot een  informatiebijeenkomst. Dat een dergelijke avond hard nodig is bleek  gedurende deze avond overduidelijk. 'De ontwikkelingen in deze sector  gaan zodanig snel dat het moeilijk is om goed op te hoogte te blijven,'  aldus Franko. Om tot een goede besluitvorming te komen is het  wenselijk dat de raadsleden voldoende kennis hebben van de  ontwikkelingen in deze sector, is zijn overtuigende mening. Tijdens het debat over deze kwestie bleek dat er grote verschillen zitten qua kennisniveau tussen de verschillende raadsleden.,'En dat maakt het lastig om een goed debat te voeren wat gebaseerd is op feiten en niet op emotie.'
 
Het college adviseerde de raad om zelf een informatiebijeenkomst te organiseren. Voor Franko klonk dat als muziek in de oren. 'Dat ga ik zeker doen,' zei hij na afloop van de vergadering.
 
Het raadsvoorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen door de  gemeenteraad. 'De ondernemer wordt nu de kans geboden om te investeren  in duurzaamheid op het gebied van dierenwelzijn, antibioticumgebruik en milieu en daar ben ik blij mee,' besloot Franko.

Franko van Lankvelt |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

frankovanlankvelt@cdauden.nl

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top