CDA Uden< Naar CDA.nl

Het nieuwe profiel van CDA Brabant

 
Het Dagelijks Bestuur van het CDA Brabant stelde begin april 2011 de commissie Bergsma in, die de opdracht kreeg het functioneren van het CDA Brabant onder de loep te nemen.
Op 19 november 2011 bracht de commissie rapport uit. In dat rapport gaat de commissie in op twee met elkaar verbonden dimensies van ons CDA.:
* Het politieke profiel van het CDA (Brabant) en
* het profiel van het CDA Brabant als vereniging.

In zijn vergaderingen van 30 november en 7 december heeft het DB zich over dit rapport en de aanbevelingen gebogen. Het DB is de commissie veel dank verschuldigd voor het vele werk. Het advies van de commissie is gebaseerd op de meningen van meer dan de helft van alle Brabantse afdelingen en op gesprekken met vele (oud) bestuurders en vertegenwoordigers. Door die brede inbreng en de analyses van de breed samengestelde commissie meent het bestuur, dat de aanbevelingen als zodanig niet meer ter discussie moeten worden gesteld, maar moeten worden uitgevoerd. In deze notitie doet het DB een aantal concrete voorstellen.

Lees hier de notitie: organisatie CDA Brabant_december_2011.pdf


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top