CDA Uden< Naar CDA.nl

Volkel kan eindelijk bouwen !!!!


Vooruitlopend op nieuwe wetgeving en Luchthavenbesluit mag de gemeente Uden woningbouwplannen gaan ontwikkelen en realiseren in Volkel. Minister Hillen van Defensie en Staatssecretaris Atsma van Milieu hebben daar vrijdag toestemming voor gegeven. Dit is een doorbraak voor de woningbouw in Volkel. Nu kunnen we voor senioren én de jeugd bouwen. Het is een historisch moment voor de leefbaarheid van het dorp.

Brief van Min Hillen aan_B en W_woningbouw_in_volkel.pdf

Brief van min. Hillen aan college_gedeputeerde_staten :woningbouw_volkel.pdf

De mogelijkheden zijn vastgelegd in een brief aan de gemeente en aan de Tweede Kamer en Provincie. Directe aanleiding was de toezegging van de minister aan de Kamer om voor Kerstmis een oplossing te bieden voor Volkel.

Samenwerking
“De nu ontstane bouwmogelijkheden zijn het resultaat van samenwerking met veel partijen. Uiteraard de bewindslieden, ministeries en Kamerleden, maar ook lokaal hebben de leden van de Dorpsraad Volkel en oud CDA-Raadslid en COVM-lid Marius Wijdeven bijgedragen aan dit resultaat. Niet in de laatste plaats ook de inwoners van Volkel. Zij hebben in de jarenlange geschiedenis vaak hun bouwwens luid en duidelijk, maar altijd positief en constructief laten horen. Die inzet is beloond”, zegt burgemeester Hellegers.

Zie ook:
CDA stelt 2ekamer vragen over Volkel
Toch mogelijkheid woningbouw in Volkel
Kamerleden bezochten Volkel

Mail Van: Knops R.W. [mailto:r.knops@tweedekamer.nl]
Verzonden: vrijdag 23 december 2011 15:58
Onderwerp: Fwd: Brief minDef - woningnieuwbouw Volkel

Beste Elly en Madeleine, als gevolg van jarenlange tomeloze en vasthoudende inzet van met name oud cda raadslid Marius Wijdeven uit Uden mag er na 30(!) jaar weer gebouwd worden in Volkel. Mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen lokale afdeling en tk fractie. Een mooi einde van 2011.

Met vriendelijke groet,

Drs. R.W. (Raymond) Knops
Lid Tweede Kamer voor het CDA

Niemeskant
Defensie heeft aangegeven dat midden 2013 een kleinere geluidszone wordt vastgesteld in het luchthavenbesluit Volkel dan de geluidszone die nu bepalend is voor de woningbouwmogelijkheden in relatie met de geluidsbelasting van de vliegbasis Volkel. Uit de al berekende geluidszone blijkt dat met het zogenoemde ‘rechtdoor vliegen’ - dit is de huidige vliegroute - de uitbreidingslocatie Niemeskant ongeveer 60 procent buiten de 35 Ke-geluidszone komt te liggen. Deze is dan beschikbaar voor woningbouw. In tweede instantie zal de resterende 40 procent op basis van nieuwe regelgeving, het Besluit Militaire Luchthavens, ook ontwikkeld kunnen worden voor nieuwbouw.
“Met dit gegeven heeft het voor Defensie en de gemeente de voorkeur de ’rechtdoor-variant’ op te nemen in het luchthavenbesluit in plaats van de eerder besproken ‘Niemeskantvariant’. Bij deze variant zou de vliegroute enigszins verlegd worden om Niemeskant te ontzien. Nadelen hiervan waren dat een aantal bestaande woningen geïsoleerd zouden moeten worden en dat het meer geluidsoverlast veroorzaakt in Boekel en Veghel. Het draagvlak in de regio voor het nieuwe Luchthavenbesluit zal hierdoor toenemen”,

Bron: kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top