CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA wil snel maatregelen

 

18 januari  CDA wil snel maatregelen
Raadslid Franco van Lankveld vraagt namens zijn fractie CDA aan burgemeester en wethouders om op zo’n kort mogelijke termijn de maatregelen te nemen om de verkeersdrempels die punaises worden genoemd, meer op te laten vallen. Hij reageert hiermee op het gegeven dat B. en W. eerst het onderzoek af willen wachten naar de oorzaak van het ongeval onlangs in Odiliapeel waarbij een man om het leven kwam.

Eerst zou bepaald moeten worden of het wel nodig is om maatregelen te nemen. Van Lankveld wil weten wat dan de argumenten zijn en hoe lang dat het gaat duren. Zijn vraag is ook of er meer mogelijkheden zijn dan het gebruik een afwijkende kleur klinker. Hij noemt bijvoorbeeld ‘wegenwit’ en waarschuwingsborden.

18 januari: Vervolgvraag m.b.t. het ongeval met een vrijwilliger van de invalidenvereniging in Odiliapeel
N.a.v. het antwoord van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012 op mijn schriftelijke vraag van 22 december 2011.
Op 22 december 2011 heb ik u schriftelijk een 3-tal vragen gesteld naar aanleiding van het ongeval in Odiliapeel op 19 december waarbij een vrijwilliger tijdens het ophalen van oud papier om het leven is gekomen. Mijn dank voor de gegeven antwoorden. Echter, mijn vraag (3) over de mogelijkheden om deze drempels veiliger te maken of te markeren, beantwoord u als volgt:
‘Punaises worden toegepast om de maximaal toegestane snelheid binnen woongebieden af te dwingen en dragen daardoor bij aan de beoogde verkeersveiligheid. Het ontwerp van deze punaises worden aangegeven en uitgevoerd volgens de richtlijnen van CROW, een erkend landelijk adviescentrum, normstellend in de civieltechnische sector. Indien het noodzakelijk is zou de opvallendheid versterkt kunnen worden met het toepassen van een meer afwijkende kleur betonklinker in de cirkel.’

Dit antwoord is voor mij aanleiding om u enkele vervolgvragen te stellen en een verzoek te doen:
1) Hoe bepaalt u de noodzakelijkheid tot versterking van de opvallendheid van drempels?

2) Binnen welke termijn kunt u deze noodzakelijkheid vaststellen?

3) Zijn er andere structurele maatregelen mogelijk om de opvallendheid te verbeteren, behalve dan het door u genoemde gebruik van een afwijkende kleur klinker?
Bijvoorbeeld het toepassen van ‘wegenwit’ en/of het gebruik van waarschuwingsborden.

4) E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van uw antwoorden op mijn bovenstaande vragen. Voor de fractie van CDA is echter de verkeersveiligheid in Odiliapeel, Uden en Volkel een groot goed. Namens mijn fractie wil ik uw college dan ook vragen om op zo’n kort mogelijke termijn die maatregelen te nemen die binnen uw bereik liggen om de opvallendheid van ‘de Punaises’ te versterken en de raad daarover te informeren.
CDA-fractie
Franko van Lankvelt

17 januari  College wacht onderzoek ongeluk Odiliapeel af

Burgemeester en wethouders willen de precieze toedracht afwachten van het ongeluk dat onlangs een inwoner van Odiliapeel overkwam. Naar de vraag hoe een en ander heeft kunnen gebeuren is onderzoek gaande door betrokken instanties. De vrijwilliger van de invalidenvereniging is op maandag 19 december tijdens het ophalen van oud papier van de vrachtwagen af gevallen, levensgevaarlijk gewond geraakt en later overleden.

Volgens raadslid Franco van Lankveld is onveiligheid niet primair de oorzaak geweest van het ongeval. Dat is is veroorzaakt door de vorm en ’kleur’ van de drempel waarover de
vrachtwagen reed. De chauffeur had die niet gezien en is er met 30 km per uur overheen gereden. Daardoor is volgens Van Lankveld de vrachtwagen gaan stuiteren en is de man gevallen.
In de gemeente Uden zijn, verspreid over een aantal wijken, een kleine veertig van deze zogenaamde punaises aangebracht in verschillende maten en kleurstellingen. Dit soort verkeersremmende maatregelen in woongebieden dragen volgens de gemeente bij aan de verkeersveiligheid. Het ontwerp ervan is volgens de richtlijnen van een erkend landelijk adviescentrum. Uit het antwoord van B. en W. op de vragen van Van Lankvelt blijkt dat als het nodig is, eventueel gewerkt kan worden met een meer afwijkende kleur betonklinker in de cirkel zodat de drempel meer opvalt.

  
  
22 december 2011  Ongeval vrijwilliger van de invalidenvereniging
In Odiliapeel heeft zich afgelopen maandag 19 december een verschrikkelijk ongeval voorgedaan. Een vrijwilliger van de invalidenvereniging is tijdens het ophalen van oud papier van de vrachtwagen af gevallen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Als gevolg van de verwondingen is hij later overleden. Een zwarte bladzijde in het boek van de invalidenvereniging. Navraag leert dat er gedegen afspraken zijn gemaakt met alle betrokken partijen over de veiligheid van de vrijwilligers. Daar ligt primair niet de oorzaak van het ongeval. Het ongeval is veroorzaakt door de vorm en ’kleur’ van de drempel waarover de vrachtwagen reed. Het is een ’druppel’ die qua kleur als het ware wegvalt in de straat. De vrachtwagenchauffeur heeft de drempel daardoor niet gezien en is er met maximaal 30 km per uur (de afgesproken maximale snelheid) overheen gereden. Door de asymmetrische opbouw is de vrachtwagen gaan stuiteren en is de vrijwilliger als het ware gelanceerd met de reeds bekende gevolgen van dien.

CDA vindt dat dit soort ongevallen niet meer voor mag komen.

1) In hoeverre is het college op de hoogte van bovenstaande informatie?
2) Hoeveel van dit soort drempels liggen in Uden en waar liggen ze?
3) Wat zijn de mogelijkheden om deze drempels veiliger te maken of te markeren ?

CDA-fractie
Franko van Lankvelt

Franko van Lankvelt |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

frankovanlankvelt@cdauden.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top