CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA is verrast over vraag stadsdichter


Opinie

CDA is verrast door de schriftelijke vraag van de fractie van de PvdA, die afgelopen week gesteld is aan het college. De schriftelijke vraag met het onderwerp; de stadsdichter van Uden riep vele vragen bij ons op. Drie maanden geleden steunde de fractie van de PvdA het amendement van de CDA niet. Het had geen meerwaarde, eigenlijk werd het amendement niet serieus genomen. Jammer omdat de CDA-fractie een stadsdichter een grote meerwaarde toedicht en hij kan Uden op een positieve manier op de kaart zetten.
 
Gelukkig is de fractie van de PvdA tot inzicht gekomen en zien zij ook dat een stadsdichter een meerwaarde heeft voor de gemeente. Maar wij betreuren dat het wel ruim €1000 extra moet kosten. Iedereen weet dat een schriftelijke vraag een prijskaartje heeft van ruim €1000. Dit is één derde van het totale subsidiebedrag.
Wij zullen de indieners van deze vraag ondersteunen en we hopen dan ook dat het college nog een potje van € 3000 kan vinden.

De stadsdichter; Maarten van de Elzen, verdient deze subsidie en wij als CDA zijn van mening dat de gedichten van hem een mooi plaatsje moeten krijgen in Uden. Hangen we alle gedichten op een specifieke plek in het centrum en zullen onze gasten kunnen genieten van een “gedichtenwandeling” in het cultureel centrum van Uden. Dan verdient de stadsdichter zijn subsidiegeld dik en dubbel terug.

Fractie CDA Uden
D. Verwijst


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top