CDA Uden< Naar CDA.nl

Theo Meijer Koninklijk onderscheiden


Theo Meijer, CDA lid en woonachtig in Uden, heeft woensdag 8 feb. j.l.afscheid genomen als Voorzitter van de (hoofd)productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Na een lange carrière bij de Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Brabant en in de Tweede Kamer is de in Uden woonachtige Theo Meijer de afgelopen acht jaar het boegbeeld geweest van de vier hierboven genoemde productschappen.


 
Landelijke bekendheid kreeg hij eerder al als Voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft Minister Kamp, namens de Koningin, Theo Meijer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De minister sprak bij die gelegenheid zijn grote waardering uit voor de inzet die Theo Meijer gedurende zijn voorzitterschap heeft gepleegd en de verdiensten voor de productschappen en het daaronder ressorterende bedrijfsleven. Verder roemde de Minister de inzet van Theo Meijer op velerlei gebied van maatschappij, sport, gezondheidszorg en welzijnswerk. Gedurende het voorzitterschap van Theo Meijer deden zich een aantal structurele veranderingen voor bij het bedrijfsleven. Deze vroegen om een aanpassing van de rol van productschappen. Daarnaast heeft Theo door zijn enthousiasmerende aanpak werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven gestimuleerd een groot aantal innovatieve initiatieven te ontwikkelen. Voorbeelden zijn de presentatie van de Nederlandse bakkerijsector op de Olympische Spelen in Peking, de opkomst van in Nederland geproduceerde wijn en het platform Suiker en Gezondheid. In de diervoedersector was het mede dankzij de rol van Theo Meijer dat de gehele sector achter de fosfaatverordening ging staan. Het voorzitterschap van de (hoofd)productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn is sinds 1 januari 2012 in handen van mw. mr Renée Bergkamp.

Bron kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top