CDA Uden< Naar CDA.nl

Zorgen CDA om schoolkinderen Uden-Zuid


Veiligheid krijgt voorrang in in Uden Zuid

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal een aantal zaken anders zijn dan op dit moment in Uden Zuid, zeggen burgemeester en wethouders als anwoord op een vraag van het CDA over de verkeersveiligheid aldaar. Er is rekening gehouden met schoolgaande kinderen.

De gemeente Uden heeft een aantal mogelijke routes naar de nieuwe school De Wijde Wereld in gedachten om schoolgaand verkeer zoveel mogelijk te scheiden van bouwverkeer. Veiligheid is voor alle schoolgaande kinderen in Uden Zuid, of ze nu naar de huidige scholen gaan of naar de nieuwe school, van groot belang, aldus het college. Een fietsroute is voorzien in het binnenkort aan te leggen park. Daar waar nodig kunnen fiets-suggestiestroken met voorrang worden aangebracht, bijvoorbeeld op de Morgenweg. 
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 worden 150 leerlingen van basisschool het Mulderke wegens plaatsgebrek ondergebracht op de nieuwe basisschool De Wijde Wereld aan de andere kant van de wijk Uden-Zuid. Volgens Ellen Alofs van het CDA is er onrust ontstaan onder de ouders van deze leerlingen.

Zij zouden zich zorgen maken om de verkeersveiligheid van hun kinderen, omdat zij dwars door een wijk in aanbouw tussen het bouwverkeer door naar school moeten. “Het CDA hecht veel waarde aan een veilige verkeerssituatie rondom scholen en een veilig route naar de scholen toe”, zegt Ellen die burgemeester en wethouders vraagt of het mogelijk is om fietspaden versneld aan te leggen in dit gedeelte van Velmolen- Oost of andere verkeersmaatregelen te nemen, zodat de leerlingen van het Mulderke die overgeplaatst worden naar De Wijde Wereld veilig van en naar school kunnen.

Schriftelijke vraag

Onderwerp: Verkeersveiligheid schoolkinderen op Uden-Zuid
 
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 worden 150 leerlingen van basisschool het Mulderke wegens plaatsgebrek ondergebracht op de nieuwe basisschool De Wijde Wereld aan de andere kant van de wijk Uden-Zuid.

Er is grote onrust ontstaan onder de ouders van deze leerlingen, zij maken zich zorgen om de verkeersveiligheid van hun kinderen, omdat zij dwars door een wijk in aanbouw tussen het bouwverkeer door naar school moeten. Het CDA hecht veel waarde aan een veilige verkeerssituatie rondom scholen en een veilig route naar de scholen toe.
 
Vragen:
• Is het college op de hoogte van de verkeerssituatie zoals die gaat ontstaan met ingang van het nieuwe schooljaar?
Antwoord:
Het College heeft een beeld van de verkeerssituatie die in Uden Zuid aanwezig zalzijn bij start van het nieuwe schooljaar. 
 
• Is het college met het CDA van mening, dat er voor het begin van het nieuwe schooljaar actie ondernomen moet worden om deze situatie te verbeteren?
Antwoord:
Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal een aantal zaken anders zijn dan op dit moment in Uden Zuid. Het College heeft in de planvorming rekening gehouden met een aantal mogelijke routes naar de nieuwe school en zal trachten schoolgaand verkeer zoveel mogelijk te scheiden van bouwverkeer. Veiligheid is voor alle schoolgaande kinderen in Uden Zuid, of ze nu naar de huidige scholen gaan of naar de nieuwe school, van groot belang. 

• Is het college bereid om fietspaden versneld aan te leggen in dit gedeelte van Velmolen- Oost of andere verkeersmaatregelen te nemen, zodat de leerlingen van het Mulderke die overgeplaatst worden naar De Wijde Wereld veilig van en naar school kunnen?
Antwoord:
Een fietsroute is voorzien in het binnenkort aan te leggen park. Het College zal in de planning van het woonrijp maken en inrichten van delen van de wijk rekening houden met verkeer van en naar de nieuwe school en naar de andere scholen in Uden Zuid. Daar waar nodig kunnen reeds voorziene fiets-suggestiestroken met voorrang worden aangebracht, bijvoorbeeld op de Morgenweg.
Een en ander is mede afhankelijk van startende / aflopende bouwprojecten waardoor de ene route veiliger zal zijn dan de andere.
 
Datum: 13 februari 2012

Ellen Alofs – van den Boogaard |Vice-fractievoorzitter
Commissie Publiekszaken (PZ)
Voorzitter Commissie


ellenalofs@cdauden.nl 

0413 - 269 043


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top