CDA Uden< Naar CDA.nl

Controleren van grote projecten


Raadsvoorstel auditcomité: 'aanbevelingen grote projecten'

In de raadsvergadering van 15 december 2011 is het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Het is lastig sturen met losse handen’ behandeld. Op voorstel van o.a. de fractie van het CDA heeft de raad middels een amendement het besluit genomen om de aanbevelingen uit het rapport als volgt uit te voeren:

• het auditcomité opdracht te geven om, in samenwerking met het college, een voorstel te maken voor de invulling van de rol van de raad bij het vaststellen en controleren van grote projecten;

• het auditcomité te verzoeken om, in samenwerking met het college, in de raadsvergadering van 28 juni 2012 met een voorstel te komen tot implementatie van de aanbevelingen.

Bovenstaande wordt aan de raad voorgelegd tijdens de raadsvergadering van 5 april aanstaande.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top