CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA-Uden bezoekt PeKa-Kroef


Dinsdag 29 mei jongstleden heeft de CDA-fractie uit Uden een bezoek gebracht aan de firma PeKa Kroef in Odiliapeel. CDA werd gastvrij ontvangen door Bart Kroef en Ron van Vonderen, beiden directieleden. De avond begon met een presentatie over de historie van het bedrijf, over de bedrijfsactiviteiten en over de actuele ontwikkelingen. Na deze presentatie werden de fractieleden rondgeleid door het bedrijf. 
Klik hier voor het fotoverslag

Het werd een indrukwekkende rondgang. Naast de uitleg over de bedrijfsactiviteiten, met name het verwerken van ruwe aardappels tot kant en klare producten, werd nader stilgestaan bij de aspecten rondom duurzaamheid. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruikte spoelwater gezuiverd en worden de vrijkomende gassen gebruikt om eigen stroom op te wekken middels een warmtekrachtkoppeling (wkk). Onder andere op het gebied van energie-opwekking wil PeKa-Kroef nog door ontwikkelen. De reststromen van de productieprocessen zijn prima geschikt om te vergisten waarmee een aanzienlijk deel van de eigen stroom opgewekt kan worden in de toekomst.
CDA dankt de firma PeKa-Kroef voor de gastvrijheid en de interessante avond.

www.pekakroef.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top