CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA presenteert verkiezingsprogramma "Iedereen"


 vrijdag 1 juni 2012
“Het gaat om iedereen."
 
Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver.
Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen.
Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.
Het gaat bij de ingelaste verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 12 september, om onze toekomst.
Om de toekomst van iedereen.”

Met de juiste keuzes kan Nederland sterker uit de crisis komen. Dat is de inzet van ‘Iedereen’, het CDA verkiezingsprogramma 2012-2017. Het herstel van de economie vraagt om andere keuzes als het gaat om wonen, werken en zorg. Voorop staat de vraag welke samenleving we ná de crisis willen. Dat gaat om meer dan alleen bezuinigen en hervormen. Het CDA kiest voor een actieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Familie en gezin zijn voor ons de basis waarin ieder mens zich thuis weet en wordt gevormd.

Vandaag – vrijdag 1 juni – presenteert het CDA het verkiezingsprogramma 2012-2017. De commissie o.l.v. Paul Doop heeft het voor elkaar gekregen om in minder dan drie weken het program af te krijgen. Daarbij heeft  de commissie kunnen bouwen op het rapport van het Strategisch Beraad, dat in januari is gepresenteerd. Via een oproep op de website en in direct contact zijn vele leden, maatschappelijke organisaties en instellingen benaderd om hun bijdrage aan het programma te leveren. Dit heeft geleid tot ruim 500 reacties.

Download hier het verkiezingsprogramma

Amenderingstraject
Het CDA organiseert zijn verkiezingscongres op 29 en 30 juni. Tijdens dat congres zal het definitieve verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Dat is al over minder dan een maand! Het CDA is een democratische partij: onze leden oefenen een belangrijke invloed uit op de besluitvorming. Het bestuur hecht zeer aan deze ledeninbreng. Wij hopen echter op uw begrip voor het sterk verkorte tijdpad.
Amendementen kunnen worden ingediend door provinciale en gemeentelijke afdelingen en door bijzondere organen (zoals de Commissie Buitenland en de Eduardo Frei Stichting) en bijzondere organisaties (zoals het CDJA en het CDAV).

Amendering kan uitsluitend digitaal, en uitsluitend in het format dat u kunt downloaden op www.cda.nl/verkiezingsprogramma.
In het format treft u de artikelen van het concept-verkiezingsprogramma aan, ingevoerd in kolommen. In de kolom rechts van de voorgestelde tekst kunt u uw amendement invoeren. Onderstreept u alstublieft de voorgestelde aanpassingen, zodat duidelijk is welke wijziging u wilt aanbrengen. In de kolom daarnaast kunt u een toelichting geven. Maak hier alstublieft gebruik van, zodat duidelijk is wat u met uw amendement wilt bereiken. Dat vergemakkelijkt de discussie op het Partijcongres. Let op: alleen de genummerde beleidsartikelen kunnen worden geamendeerd; de overige tekst kan dus niet worden geamendeerd.

Nogmaals: amendering kan uitsluitend digitaal. U kunt het ingevulde format mailen naar verkiezingsprogramma@cda.nl. Let op: vermeld daarbij alstublieft de naam van uw afdeling of geleding namens welke u de amendementen indient!
Amendementen moeten uiterlijk 11 juni vóór 10.00 uur zijn ingediend.

 

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top