CDA Uden< Naar CDA.nl

Annemieke de Winter neemt afscheid als voorzitter


Uden, 22 juni 2012

Geachte leden van het CDA,

Het zomerreces staat bijna voor de deur en politiek gezien breekt een wat rustiger tijd aan. De leden van de fractie krijgen hun welverdiende vakantie en zullen daarna weer vol goede moed hun rol oppakken in de gemeenteraad.

Ten aanzien van het bestuur wil ik uw aandacht echter vragen voor een aantal zaken. Allereerst wil ik u informeren over Wim Donkers. Hij heeft helaas recent aangegeven met ingang van heden te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap vanwege gezondheidsredenen. Uiteraard betreuren we dat, maar begrijpen ook dat hij die keuze heeft moeten maken. Gelukkig is hij aan de beterende hand en ik wil Wim nog veel sterkte toewensen met het herstel. Daarnaast wil ik hem in ieder geval hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet, zowel voor het CDA Uden als het CDA in de regio en we nemen uiteraard op gepaste wijze afscheid van hem op de komende ledenvergadering.

Daarnaast wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. Onlangs heb ik het bestuur en fractie medegedeeld dat ik afscheid van het CDA ga nemen als voorzitter. Terugkijkend heb ik een groot aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur als lid van het AB, als vice-voorzitter en als voorzitter. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 denk ik dat dit het juiste moment is om het stokje over te dragen.

In aanloop naar de volgende Algemene Ledenvergadering wil ik dus een beroep op u doen om de ontstane vacatures in te vullen. Bent u zelf bereid om een functie in het bestuur te vervullen als bestuurslid en/of voorzitter? Zijn er kandidaten die u voor wilt dragen?
Mijn verzoek aan u is om mogelijke kandidaten voor te dragen voor 1 augustus a.s. via e-mail secretaris@cdauden.nl of telefonisch bij Bart-Jan Flos: 06 28884511.

Noteert u vast in uw agenda: 1 oktober is de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. In aanloop daarna toe wordt u nader geïnformeerd over de te volgen procedure voor het benoemen van een nieuwe voorzitter.

Ik hoop dat u met ons mee wilt denken,

Uw voorzitter,
Annemieke de Winter – de Groot


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top