CDA Uden< Naar CDA.nl

Spreken met de CDA top in Uden op 27 augustus

 
De CDA voorzitter Ruth Peetoom, ministers Leers en Bijsterveldt, staatsscretaris Knapen, europarlementariër Lambert van Nistelrooij en indien de agenda het toelaat ook Mona Keijzer, kamerleden, statenleden, gedeputeerde en alle Brabantse kandidaatkamerleden waaronder onze regionale kandidaat Erik Ronnes (14) zijn maandag 27 augustus in het kader van de CDA campagnetour in Uden. Op de markt in Uden, voor het oude raadhuis, gaan ze om 16.30 uur in gesprek met iedereen die wil.


Om de middag luister bij te zetten zal er een optreden zijn van Kees Caspers ( www.keeslive.nl ) en zal er volop ijs en ijskoffie uitgedeeld worden.
Het programma begint om ong 15.30
Het beloofd een zeer gezellige middag te worden. Dus kom allen naar de Markt in Uden.


Voor het CDA Uden staat dit bezoek in het teken van elkaar ontmoeten en de dialoog aangaan. Een persoonlijk contact met de landelijke afgevaardigden of mogelijke nieuwe kandidaten staat centraal. Iedereen kan met de partijdeskundigen in gesprek gaan over thema’s als Economie, Europa, Defensie, Onderwijs en Jeugd, Gezondheidszorg en Landbouw. Wie vragen heeft kan ze stellen en ook al vooraf mailen naar info@cdauden.nl , zodat de politici concreet in kunnen gaan op de vraag.

Volg ons op twitter via #CDA2708

< BR>


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top