CDA Uden< Naar CDA.nl

Vragen over verkeersveiligheid Odiliapeel


Persbericht

De CDA-fractie van Noord Brabant heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over Odiliapeel. De vragen hebben betrekking op de ontwikkelingen bij Peka Kroef en de biomassacentrale van Attero. Deze  ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de verkeerssituatie ter plaatse. De plaatselijke bevolking is bezorgd over de consequenties van deze ontwikkelingen op de verkeersdrukte en op de totale  verkeersafwikkeling in Odiliapeel. Franko van Lankvelt, inwoner van  Odiliapeel en raadslid voor CDA Uden: 'CDA Uden heeft begrip voor de zorgen van de bevolking in Odiliapeel over de gevolgen van deze ontwikkeling voor het verkeer. Wij zijn blij dan ook uitermate blij dat CDA Brabant deze vragen aan GS stelt.'

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 42.2 RvO voor PS betreffende verkeersveiligheid Odiliapeel
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Provinciehuis
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ‘s - Hertogenbosch

 ‘s- Hertogenbosch, 14 september 2012
 
Geacht College,
 
Op 21 augustus 2012 heeft er in Odiliapeel een bijeenkomst plaats gevonden, waar Attero uitleg gaf over de nieuw te bouwen biomassacentrale. Naast dit initiatief is er ook sprake van een uitbreiding van aardappelbedrijf Peka Kroef B.V. Hierdoor zal er sprake zijn van oplopende verkeersdrukte. De inwoners van Odiliapeel maken zich hier natuurlijk zorgen over. 
 
Het CDA is een voorstander van nieuwe duurzame initiatieven. Vooral in deze economische moeilijke tijden is het te prijzen dat bedrijven zich blijven ontwikkelen. Maar de veiligheid van de inwoners van in het bijzonder Odiliapeel moet wel gewaarborgd blijven. Een aanpassing van wegen zal noodzakelijk zijn.
 
Tijdens de bijeenkomst op 21 augustus is aangegeven dat de gemeente Uden een nieuwe ontsluiting vanaf de Beukenlaan naar de Nieuwedijk (N264) onderzocht heeft en dat nu het verzoek bij de provincie ligt. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Is dit verzoek bekend bij de provincie?
2. Zo ja, wanneer zal hier een besluit over genomen worden?
3. Wat zijn de kosten en wie gaat deze kosten betalen?
4. Zijn er mogelijkheden om deze nieuwe ontsluiting mee te nemen als aanvulling bij het voorstel van de rotonde Oudedijk-Nieuwedijk, zodat de gehele verkeersafwikkeling in kaart gebracht kan worden?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
namens de CDA Statenfractie,
Els Aarts-Engbers Anke van Extel-van Katwijk Noud van Vught 

 
      


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top