CDA Uden< Naar CDA.nl

Slechte kwaliteit waterleiding


Rondvraag raadsvergadering dd 20 september 2012
 
Is de veiligheid van mens en dier in het buitengebied van Uden, Volkel en Odiliapeel nog wel gewaarborgd, in het kader van brandveiligheid, door de slechte kwaliteit van de waterleiding.

Voorzitter,

afgelopen maandagmiddag is er aan de Kievitlaan in Odiliapeel brand uitgebroken in een varkensstal en volgens het bericht kon de brandweer niet direct in actie komen omdat 'er een leiding gesprongen was'. 

Gegeven de locatie van de brandweerkazerne en de toegenomen drukte op de infrastructuur van Uden, zullen aanrijtijden niet verbeterd kunnen worden. Gegeven ook de ligging van Odiliapeel en aangeduid in gepresenteerde overzichten met rode markeringen als zijnde een overschrijding van de toelaatbare norm; worden deze 'kale' gegevens pas echt verontrustend als blijkt dat de brandweer niet in actie kan komen vanwege een gesprongen waterleiding.

Inwoners van het buitengebied (met name in Odiliapeel) weten dat er de laatste 10 jaar er met enige regelmaat gaten in het waterleidingnet ontstaan. Dat is ook niet raar omdat het waterleidingnet al meer dan 70 jaar oud is. De waterleidingsmaatschappij is een financiële gezonde instelling die er voor dient te zorgen dat hun leidingnet adequaat functioneert.

Nu de gestelde norm van de aanrijtijden voor Odiliapeel niet gehaald kan worden en er ook niet op vertrouwd kan worden dat er via de waterleiding water beschikbaar is hebben wij de vraag of de veiligheid van inwoners en hun dieren in het buitengebied van Uden en met name Odiliapeel nog wel gewaarborgd kan blijven?


Vragen:
1. Is deze problematiek bekend bij de waterleidingmaatschappij? Zo ja, wat is daarvan dan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?
 
2. Is de veiligheid van inwoners en hun dieren in het buitengebied van Uden en met name Odiliapeel nog wel gewaarborgd door de slechte staat van de waterleidingen?

3. Is het slaan van waterputten wellicht een optie ?

René Jetten | Raadslid
Commissie Algemene zaken (AZ)
lid
Auditcomité

renejetten@cdauden.nl

06-13660563

Kliknieuws.nl
 
 ‘Veiligheid Odiliapeel is gewaarborgd’

De veiligheid van Odiliapeel is gewaarborgd, ook bij brand. Dat stelde burgemeester Henk Hellegers donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad. Hij reageerde op vragen die René Jetten van het CDA stelde.

Afgelopen maandagmiddag was aan de Kievitlaan in Odiliapeel brand in een varkensstal en de brandweer kon niet direct in actie komen omdat 'er een leiding gesprongen was'. Jetten: “Inwoners van het buitengebied, met name in Odiliapeel weten dat er de laatste 10 jaar er met enige regelmaat gaten in het waterleidingnet ontstaan. Dat is ook niet raar omdat het waterleidingnet al meer dan 70 jaar oud is. Omdat de gestelde norm van de aanrijtijden voor Odiliapeel niet gehaald kan worden en er ook niet op vertrouwd kan worden dat er via de waterleiding water beschikbaar is, hebben wij de vraag of de veiligheid van inwoners en hun dieren in het buitengebied van Uden en met name Odiliapeel nog wel gewaarborgd kan blijven.”

Waterleiding
Burgemeester Hellegers zit in het dagelijks bestuur van de Brabantse Waterleidingsmaatschappij. Hij merkte op dat de brandweer met speciale tankblusauto’s een heel eind komt in het buitengebied. En volgens hem heeft Brabant Water onlangs nog de waterleiding in Odiliapeel gecontroleerd die voor 85 procent jonger is dan 50 jaar. De conclusie was dat Odiliapeel wat lekkages betreft ver onder het gemiddelde zit. In de Kivietlaan is onlangs de waterleiding nog vervangen en binnenkort gebeurt dat ook in de Eekhoornlaan en de Zeelandsedijk. Het slaan van extra waterputten zoals Jetten voorstelde is geen optie aldus Hellegers. “Liever schaffen we op den duur nóg betere voertuigen aan zodat brandkranen kunnen vervallen.”
Jetten refereerde aan de cijfers over de aankomsttijden, die in wettelijke normen zijn geregeld. In 78 procent van alle gevallen worden die overschreden. In vergelijking met andere regio's zit Uden op een gemiddeld resultaat.

 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top