CDA Uden< Naar CDA.nl

Nieuwe voorzitter CDA Uden: Rached Dekker


In de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober is Rached Dekker gekozen tot de nieuwe voorzitter van het CDA Uden. Hij volgt daarmee Annemieke de Winter – de Groot op die op dezelfde ledenvergadering afscheid nam nadat ze vele jaren het voorzitterschap vervuld heeft.Vanuit CDA Brabant was gedeputeerde Ruud van Heugten aanwezig om Annemieke te bedanken voor haar jarenlange inzet.
In de ledenvergadering is tevens Eric Jongeneelen toegetreden tot het bestuur als secretaris, en werd afscheid genomen van Wim Donkers als lid van het bestuur.


v.l.n.r. Wim, Rached, Annemieke en Eric


Klik hier voor de hele fotoreportage


Klik hier voor de hele fotoreportage


Rached Dekker is 36 jaar oud en sinds 2002 woonachtig in Uden. In het dagelijks leven is hij samenwonend met Heidi en heeft drie kinderen. In zijn vrije tijd is hij trainer en coach van de F13 bij Udi19 en heeft hij een passie voor wintersport en voetbal. 

Over zijn motivatie om deze functie op zich te nemen zegt Rached het volgende:

“Mijn politiek geloof is dat ideeën links en rechts ontstaan maar oplossingen altijd vanuit het midden hun weg zullen vinden. Er is geen maatschappij denkbaar die volledig links of rechts geschoeid is waar de samenleving er als collectief beter op geworden is. Vanuit het collectief verder komen is voor mij een kernwaarde. Het CDA is voor mij dè partij waar dit gebalanceerd het meeste tot uiting komt. Hulp bieden waar het moet, zelfstandigheid verlangen waar het kan.

Net als in het echte leven kent ook het CDA haar pieken en dalen. De uitkomst van de landelijke verkiezingen hebben een duidelijk signaal afgegeven. Ook de regionale uitkomsten zijn helder en geven alle reden om scherp aan de wind te zeilen en duidelijk te laten zien waar het CDA voor staat. Het CDA heeft vanuit haar achterban al decennia lang een prachtige basis, echter is deze onvoldoende gebleken om een duurzame toekomst tegemoet te gaan. Er zal gewerkt moeten worden aan de positie van de partij in de samenleving en in het bijzonder aan de kleur die wij als lokale afdeling aan de Gemeente Uden willen geven. In het huidige klimaat een stevige maar mooie uitdaging.

Samen met de steun en actieve inzet van onze achterban, de aanwas van nieuwe kiezers en leden reken ik op een mooie toekomst voor het CDA in de Gemeente Uden. Met als eerste mijlpaal de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014.”
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top