CDA Uden< Naar CDA.nl

Provincie ziet mogelijkheden 2e rotonde Odiliapeel


GS geeft antwoord op schriftelijke vragen CDA Brabant

Op 14 september jongstleden stelde CDA Brabant schriftelijke vragen aan  Gedeputeerde Staten over de verkeersveiligheid in Odiliapeel. De vragen  werden gesteld naar aanleiding van een bijeenkomst in Odiliapeel over de  ontwikkeling van de biomassacentrale van Attero en de uitbreiding van  PeKa Kroef.

Tijdens deze bijeenkomst uitte de bevolking haar zorgen over  de verkeersveiligheid. CDA-raadslid Franko van Lankvelt uit Odiliapeel  was aanwezig bij die bijeenkomst: ’de wens en de noodzaak van een nieuwe  ontsluiting van de Beukenlaan  op de Nieuwedijk kwam nadrukkelijk aan de  orde en daarvan werd gesteld dat het initiatief bij de provincie zou liggen.’

Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de provincie wel op  de hoogte is van deze wens maar dat ze op dit moment nog geen concreet  plan heeft ontvangen van de gemeente Uden. Van Lankvelt: ’Uit het antwoord van Gedeputeerde staten blijkt ook dat de mogelijkheid bestaat  om deze nieuwe ontsluiting mee te nemen als aanvulling op de rotonde Oudedijk-Nieuwedijk en daarover zijn wij als CDA Uden zeer verheugd.’

Bijlagen:
1) schriftelijke vragen CDA Brabant aan GS.pdf 
2) antwoorden van GS.pdf


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top