CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene Beschouwingen


Cda staat voor....

Het zijn donkere tijden met vele bezuinigingen. Voor het grondbedrijf hebben we een winterslaapscenario bedacht, weinig investeringen van het bedrijfsleven zodat de economie nog niet verbetert, de huizenmarkt zit in het slop en de toename van werkeloosheid onder alle bevolkingsgroepen en vooral onder de jongeren geven niet het gewenste zonlicht aan de horizon. Doen we mee in de malaise of gaan we juist onze rug rechten?
Gedwongen door noodzakelijke bezuinigingen ontkomen we niet aan de discussie wat de kerntaak van de gemeente is ? Deze discussie voeren we met de burger.
Dit past uitstekend bij het CDA gedachtegoed van gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Dit gedachtengoed gaan we als fractie operationeel maken, niet praten maar doen. Samen met de andere fracties gaan we aan de slag. We laten ervaringsdeskundigen aan het woord en als volksvertegenwoordiger leggen we verbinding tussen beleid, kaders en uitvoering enerzijds en de burger anderzijds.

Goede voorbeelden zijn al voorhanden. Bijvoorbeeld de thema-avond buitengebied die werd georganiseerd op 13 september jl. De betrokken mensen bruisen van de energie om samen het buitengebied duurzaam te ontwikkelen en daarbij elkaars business te respecteren. Dit vraagt om visie van de gemeenteraad. Het CDA wil kansrijke, duurzame initiatieven in het buitengebied met middelen ondersteunen. De raad stelt de kaders en faciliteert. De betrokkenen zullen participeren en voeren uit.

Zowel in de huur- als in de koopsector stagneert de doorstroming en de nieuwbouwproductie van woningen loopt terug. De belangrijkste oorzaken zijn de onzekerheid bij de burger en de teruggelopen beschikbaarheid van financiering. Daarom vindt het CDA dat nu ingrijpen noodzakelijk is. Nu niets doen is de grootste fout. Het CDA roept op om in actie te komen. Er moet nagedacht worden over hoe ook de jeugd blijvend te behouden voor, en te binden aan Uden.

Het aantal senioren van 65-plus zal naar verwachting in de komende vier jaar toenemen met 13%. Het CDA wil het college oproepen om de ouderen eveneens daadwerkelijk te laten participeren. Het is een stevige uitdaging te zorgen voor voldoende zorgwoningen en goede zorg en daarvoor is participatie keihard nodig.

Het eerste onderwerp wat volgens CDA nu snel op de agenda moet komen is de bestuurlijke samenwerking in de regio.

Het visiedocument Udenaar de toekomst streeft naar groen, gezond, gastvrij en gezellig. Dit zijn de sleutelwoorden om Uden steviger op de kaart te zetten in de regio. Dit komt niet vanzelf !! Daarvoor is actie nodig en snelheid geboden.

Lees hier de uitgbreide algemene beschouwingen op de begroting 2013.pdf 

C
oncreet  Direct  Actie

CDA !

 


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top