CDA Uden< Naar CDA.nl

Paul Rüpp Kamerheer Koningin in Brabant


CDA Uden feliciteert CDA oud-wethouder Paul Rüpp die per 1 januari bij Koninklijk Besluit benoemd wordt tot Kamerheer van Hare Majesteit de Koningin in de provincie Noord-Brabant. Hij volgt Frank Houben op, die met ingang van die datum eervolg ontslag wordt verleend. Rüpp laat in een persoonlijke reactie weten ’zeer vereerd’ te zijn. Een Kamerheer is een adviseur van de Koningin. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Koningin in zijn ambtsgebied, in dit geval de provincie Noord-Brabant. Rüpp zal de Koningin bij officiële bezoeken in Brabant begeleiden. In sommige gevallen wordt de Kamerheer ook betrokken bij de voorbereiding van een bezoek. Een Kamerheer treedt, op verzoek, ook op namens de Koningin. Rüpp geeft aan dat aangenaam verrast was toen hij voor de eervolle, onbezoldigde functie werd benaderd. "Ik ben er buitengewoon mee vereerd."
Kamerheren maken deel uit van het Civiele Huis van de hofhouding van de Koningin. Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd worden zij opgevolgd en tegelijkertijd benoemd tot Kamerheer honorair.

Achtergrond
Rüpp (53) was tussen 1991 en 1998 wethouder in zijn woonplaats Uden. In 2003 werd hij lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting. Sinds 2009 is de Udenaar werkzaam aan Avans Hogeschool als voorzitter van het College van Bestuur. Naast een aantal andere nevenfuncties is Rüpp lid van het dagelijks bestuur van de landelijke HBO-Raad. De benoeming tot Kamerheer heeft geen invloed op zijn hoofdfunctie binnen Avans.

Bron: kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top