CDA Uden< Naar CDA.nl

Vreemde Motie VREEMD aan de orde van de dag


Motie VREEMD aan de orde van de dag

Onderwerp: Zondagsopenstelling winkels in de gemeente Uden

VREEMD deze motie nu omdat de 1e kamer nog geen besluit genomen heeft.

VREEMD omdat de PvdA landelijk ook vragen gesteld heeft over de positie van de werknemers, In de winkeltijdenwet, staat dat  de belangen van winkelmedewerkers meegewogen moeten worden in een gemeentelijk besluit. Dus mijn vraag is heeft de gemeente Uden een onderzoek gedaan naar de belangen van de winkelmedewerkers in Uden.
Zo ja dan wil het CDA dat onderzoek graag inzien, zo nee waarom niet.

VREEMD omdat er niet geluisterd wordt naar 90% van de ondernemers in het winkelcentrum die dit niet willen. Terwijl D66 landelijk de gemeenten aanmoedigt om betrokkenen en belanghebbende te betrekken in de besluitvorming rond het aantal koopzondagen.

Meer koopzondagen zijn in het voordeel van grootwinkelbedrijven en zijn nadelig voor kleine zelfstandigen. De Blokker’s, Hema’s en V&D’s van deze wereld zal het niet veel uitmaken. De kleine ondernemers zullen niet wettelijk, maar wel feitelijk gedwongen worden om mee te gaan in de concurrentiestrijd.

VREEMD want welk probleem lossen we nu hiermee op? Het CDA is er een groot voorstander van om alleen wetten te maken of aan te passen wanneer er een probleem mee wordt opgelost. Er worden met het aannemen van deze motie dus geen problemen opgelost, maar juist problemen gecreëerd omdat de belanghebbende hierbij niet betrokken zijn en vooral niet in de discussie betrokken zijn.

Niet VREEMD is dat CDA Uden zich zal blijven inzetten en op blijft komen
voor de belangen van de ondernemers. Winkels dicht, winkels open is dan het gevolg van dit beleid. De klant weet het niet meer en laat Uden links liggen weg ambitie om wekelijks 130.000 bezoekers naar het winkelcentrum te trekken


Motie coalitie vreemd aan de orde van de dag.pdf   - Zondagopenstelling winkels in de gemeente Uden (2012/7126)
Aangenomen in de raad van 20 dec CDA stemde tegen
 

De Tweede Kamer heeft een wetvoorstel aangenomen waardoor de bevoegdheid om te besluiten over de openingstijden van winkels op zondag bij gemeenten komt te liggen. De coalitie vraagt de gemeenteraad om het college op te roepen om de openingstijden voor winkels binnen de wettelijke kaders op zondag vrij te geven en zo snel als mogelijk de (aangepaste) verordening ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl

0413-273181Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top