CDA Uden< Naar CDA.nl

Leden CDA-Uden in gesprek over bestuurlijke samenwerking


Donderdag 10 januari jongstleden organiseerde de fractie van  CDA Uden een bijeenkomst voor haar leden over regionale bestuurlijke samenwerking. Een onderwerp wat leeft bij de leden. De fractie van CDA Uden moet in 2013 een visie gaan ontwikkelen over dit onderwerp.
In eerste instantie spraken afdelingsvoorzitter Rached Dekker en dagvoorzitter Franko van Lankvelt tot de aanwezige leden.


Klik hier voor meer foto's


Bestuurskundige Eric Jongeneelen was de eerste spreker in het kader van het thema van deze avond. Hij nam ons mee in zijn presentatie ’Bestuurlijke samenwerking, waar hebben we het eigenlijk over’. Een presentatie met algemene informatie over bestuurlijke samenwerking. Zijn voordracht was een zeer goede opstap naar de daaropvolgende spreker, fractievoorzitter Dirk Verwijst. 


 
 Klik hier voor meer foto's

Dirk ging dieper in op de regionale samenwerkingsverbanden en op de (potentiële) gevolgen van verschillende vormen van samenwerking. Hij ging in gesprek met de aanwezigen en inventariseerde, samen met fractielid Ellen Alofs, de onderwerpen die in de komende tijd verder uitgediept dienen te worden. Dat is ook de opdracht voor de fractie, het uitwerken van deze onderwerpen.

In een volgende bijeenkomst, medio april/mei 2013, zullen de CDA-leden opnieuw uitgenodigd worden om met de fractie in gesprek te gaan over het onderwerp ’bestuurlijke samenwerking’. In de loop van 2013 zal de visie van de fractie, en daarmee ook het standpunt, bepaald worden.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top