CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA lid Bart van Hezewijk 100 jaar


Vrijdag, 8 maart, is ons CDA lid Bart van Hezewijk 100 jaar geworden en is dit jaar ook nog eens 80 jaar lid van het CDA. CDA Uden feliciteert Bart van harte met deze mijlpalen. 

Bart was lid van de RKSP sinds 1933. Daarna van de KVP en nu alweer zo´n 37 jaar van het CDA. Hij weet nog alles van de gevolgen van de financiële depressie van de jaren 30 van de 20e eeuw. Hij was 16 jaar lid van provinciale staten, her en der bestuurslid, lid van de herindelingscommissie NoordOost, cie. Schampers geheten. Hij leidde diverse verkiezingscampagnes en was kaderdocent en ledenwerver. Op de 95e verjaardag van Bart belde minister-president Jan Peter Balkenende hem hoogstpersoonlijk op met de gelukwensen van het CDA. De zilveren speld is de officiële onderstreping namens het gehele CDA voor Bart´s inzet en toewijding aan de publieke zaak en aan de christen-democratie. Lees Zilveren CDA-speld voor Bart van Hezewijk 

Namens de Partijleiding overhandigde CDA Brabant bestuurslid Annemieke van der Ven hem zaterdag hem onderstaande brief van onze partijleiding. Een geste, die zeer werd gewaardeerd.

Den Haag/den Bosch, 9 maart 2013.

Geachte heer van Hezewijk,

Gisteren bent U 100 jaar geworden. Wij willen U met het bereiken van die mijlpaal van harte gelukwensen.
U heeft het gisteren gevierd met uw naasten.
Wij hebben begrepen , dat u vandaag in het zonnetje wordt gezet door de plaatselijke CDA-afdeling. En die belangstelling heeft U zeer verdiend.

Voor onze partij bent u van grote betekenis geweest en daarvoor bent u zeer terecht ook beloond met de zilveren speld.
U heeft een lange verbondenheid met onze partij: Vanaf de 30er jaren bent U lid van  het CDA , daarvoor van  de KVP en zelfs nog van diens rechtsvoorgangers. U heeft de partij in vele rollen gediend: op provinciaal niveau als lid van Gedeputeerde Staten en ook op plaatselijk niveau. Daar vooral vanaf de zijlijn, omdat uw uw partijlidmaatschap nooit wilde verwarren met uw hoofdfunctie: secretaris van de gemeente Uden. 

U was een trouwe, maar tegelijkertijd ook zeer kritische, bezoeker van alle Algemene Ledenvergaderingen. Zelfs op deze eerbiedwaardige leeftijd was U in januari nog  aanwezig bij de ledenraadpleging over de toekomst van “uw” Uden .
U was op plaatselijk niveau “ het geweten” van onze partij. Niet altijd gemakkelijk, want wie de regels niet volgt heeft aan U - zoals ze dat in Brabant noemen - “gene gemakkelijke”. 

We weten ook, dat U de plaatselijke voorzitter de nodige boodschappen meegaf naar het Congres in 2010, waar de samenwerking met de PVV aan de orde was. Ook hoorden we van mensen, die nu nog eens bij U op de koffie komen, dat U tot op de dag van vandaag met veel wijsheid en kennis praat over de hedendaagse politiek.
Het verhaal gaat, dat U recent de afscheid nemende voorzitter bij een bezoek aan U nog het Katholiek Dagblad ter lezing meegaf. 

Het is toch fantastisch, dat mensen op zo’n hoge leeftijd nog zo betrokken zijn bij wat er in de samenleving om hen heen gebeurt.

Vandaag doet U uw 100e verjaardag nog eens dunnetjes over met uw politieke vrienden. Wij kunnen daar niet bij zijn, maar willen met deze brief aan U onze hartelijke gelukwensen en grote waardering uitspreken .

Moge God U nog een mooie oude dag geven.

Sybrand van Haersma Buma, Partijleider
Ruth Peetoom, Partijvoorzitter
Wil van der Kruijs, Voorzitter CDA Brabant
Paul Rupp, oud Wethouder en oud Gedeputeerde .


 


 
Historicus Frans Govers noemde oud-gemeente secretaris Bart van Hezewijk eens het financiële en sociale geweten van Uden. Aan de zijde van burgemeester Van Kemenade bracht hij de industrialisatie naar deze gemeente. Dus eigenlijk is mede dankzij hem Uden geworden tot wat het nu is. De hedendaagse politiek vindt hij ‘een grote rommelboel’. “Het is niks als vechten.”

Hij woont zelfstandig in de Sint Annastraat, een van de eerste straten die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd werd. Enkele woningen daarvan waren voor gemeentepersoneel. Dat was volgens Bart van Hezewijk pure noodzaak. Er was immers niks beschikbaar in het dorp met toen nog geen 10.000 inwoners .
Zonder haperingen noemt hij de jaartallen die horen bij de verhalen die hij vertelt. Het liefst in chronologische volgorde. Maar hij is bijna 100 jaar en met alle functies die hij bekleed heeft, moet er wel heel veel passeren. Daarom heeft zoon Stefan die maar op papier gezet. Maar, eigenwijs als hij is probeert hij toch steeds dat lijstje af te werken. Als de hulp van de thuiszorg binnen komt probeert hij die eerst nog naar een ander adres te sturen, want hij is nog lang niet uitverteld.

Commentaar
Bart van Hezewijk is geboren en getogen in Nederasselt en trouwde in 1946. Hij was 60 jaar getrouwd met Ans die in 2009 overleed. Samen kregen ze vier kinderen die ‘allemaal academisch geschoold zijn’, zegt hij er trots bij.
Hij is nog steeds lid van het CDA. Tot voor enkele jaren geleden presteerde hij het regelmatig om een bestuurder met commentaar lastig te vallen als hij het ergens niet mee eens was. Op zijn 95-ste verjaardag belde toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende hem persoonlijk op met de gelukwensen van het CDA. Hij kreeg toen de zilveren speld voor zijn inzet, en toewijding aan de publieke zaak.

Industrie
Van Hezewijk was zeer betrokken bij de omvorming van Uden tot kerngemeente. Dat heeft veel industrie opgeleverd en de bouw van grote fabriekshallen aan de Industrielaan. Bij het noemen van de burgemeesters van Uden die hij mee heeft gemaakt benadrukt hij stellig dat het vooral aan Van Kemenade is te danken dat Uden is gaan floreren. “Al die anderen hebben op hún manier iets betekend voor Uden.”

Rekenwonder
Met zijn 100 jaar is Van Hezewijk niet meer zo kras als hij was. “Maar hier weet ik alles nog”, zegt hij wijzend naar zijn hoofd. Hij werkte van 1945 tot 1978 bij de gemeente, maar was ook van 1966 tot 1982 lid van de Provinciale Staten. Hij stelde het zuinige oppotbeleid van Gedeputeerde Staten aan de kaak. Ze noemden hem een rekenwonder en het leverde hem de bijnaam ‘de man van drie miljoen’ op. Die miljoenen werden later dankbaar besteed aan de oprichting van het Noord-Brabants museum in Den Bosch.

Museum
Ook met het Udense Museum voor Religieuze Kunst is hij begaan. “Maar of we dat in stand kunnen houden”, vraagt hij zich af. Over het kabinet van vandaag zegt hij: “Ze komen niet tot behoorlijk bestuur. Het is crisis, maar de maatregelen die ze nemen kloppen niet allemaal. En er wordt te weinig samengewerkt. Vroeger hadden we elkaar nog nodig, erkende je elkaar, had je respect.” Als we het over de Udense politiek hebben, glimlacht hij, maar gaat er niet op in. “Veel van de mensen die er nu zitten, ken ik niet meer.”De ontwikkelingen in het centrum van Uden noemt hij ‘wel vergaand’. “We zullen zien hoe we er financieel voorstaan als het klaar is”, zegt hij diplomatiek.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top